Zet God op zijn plaats, in het middelpunt van ALLE dingen!

God-op-zijn-plaats-in-het-centrum-van-ALLE-dingen-.png

Hallo, ik hoop dat het goed met je gaat vandaag. In onze liturgie, in onze samenkomsten, maar ook als we tijd met de Heer doorbrengen, is het zo belangrijk om Hem centraal te stellen en met heel ons hart te belijden wat Hij is, en dat is wat het woord van de Heer spreekt. dag in het eerste boek Kronieken, in hoofdstuk 29 en vers 11: "Aan U, Heer, de kracht en de kracht, de eer, de schoonheid en de grootheid!" Alles is van jou in de hemel en op aarde. Jij bent de koning, jij die boven alle wezens staat. »

De context hier is een verzameling gemaakt door alle mensen voor koning Salomo, zoon van David en opvolger van hem, om de tempel van de Heer te bouwen. David is in aanwezigheid van de hele gemeente en doet een gebed, een verklaring, een buitengewoon diepgaande en inspirerende verkondiging voor ons! Het is een lofprijzing waar we echt inspiratie uit kunnen putten.

Luister aandachtig naar wat deze passage zegt en luister naar de woorden van koning David. Ik zou je echt willen aanmoedigen om over deze tekst te mediteren en jezelf in de juiste context te plaatsen door je toe te eigenen wat erin staat, en door te mediteren over alles wat God voor je heeft gedaan: alle beloften van gisteren maar ook alle beloften die komen gaan.

Ik las van vers 10 tot vers 16: “David dankt de Heer in aanwezigheid van de hele gemeente en zegt: U zij altijd en eeuwig geprezen, Heer, God van onze voorvader Israël! Aan U, Heer, de kracht en de kracht, de eer, de schoonheid en de grootsheid! Alles is van jou in de hemel en op aarde. Jij bent de koning, jij die boven alle wezens staat. Rijkdom en eer komen van jou. Jij bent de baas over alles. Je hebt kracht en kracht. Dankzij jou groeit en wordt alles sterk. En nu, onze God, zeggen we dank u en zingen we de lof van uw mooie naam. Ik ben niets, en mijn mensen zijn niets. Wij kunnen u deze geschenken niet aanbieden. Ja, alles komt van jou en we bieden je alleen wat je ons hebt gegeven. We zijn voor jullie vreemdelingen en mensen op doorreis, zoals al onze voorouders. Ons leven op aarde is als de schaduw die plotseling verdwijnt. Heer, onze God, we hebben veel rijkdom voorbereid om een ​​tempel te bouwen ter ere van U die God bent. Maar dit alles komt van jou en is van jou. »

Hoe diep is het niet? Mogen onze persoonlijke lofprijzingen, mogen onze momenten van lofprijzing tijdens onze samenkomsten, onze ontmoetingen, onze diensten doordrenkt zijn met deze geest van dankbaarheid waar we de Heer op zijn plaats zetten, dat wil zeggen in het middelpunt van alle dingen.

Zoals David zegt, alles komt van hem, hij is de auteur van alle goede dingen op alle gebieden van je leven. Blijf zijn goedheid verkondigen, belijd zijn soevereiniteit over uw leven en dat van u.

Mediteer dag en nacht over deze tekst, moge het de banier over je leven zijn. Ja ! De banier op uw leven, en moge het uw bestaan ​​dag na dag markeren, amen!

Gabriël Alonso


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >