Narcisme... of ten koste van alles willen schitteren!

kaart-artikel-21.jpg

Ik heb een kleine enquête gehouden onder mijn lezers. Ik vroeg hen welke onderwerpen ze graag zouden zien in The Creative Lab. Een van deze onderwerpen is zelfrespect. Het is een delicaat onderwerp dat vaak het onderwerp is van tegenstrijdige theorieën.

Pzelfrespect had kan leiden tot het tolereren van onaanvaardbare situaties en het voorkomen van het ontwikkelen van zijn potentieel. Integendeel, te veel zelfrespect kan leiden tot klinisch narcisme en egocentrisch gedrag. Degenen die aan beide kanten met het probleem worden geconfronteerd, lijden verschrikkelijk. Het kan zelfs escaleren tot familie- of professionele drama's.

In dit bericht bespreek ik narcisme, om u te helpen het gemakkelijker te detecteren en te voorkomen dat situaties in uw gezin of in uw bedrijf escaleren.

Zoals de psycholoog, Nicolas Chevrier, uitlegde tijdens de show De verkenners bij Radio Canada zijn er verschillende gradaties van narcisme op basis van negen persoonlijkheidskenmerken.

9 narcistische persoonlijkheidskenmerken

In hun diagnoses moeten psychologen ten minste vijf van de negen persoonlijkheidskenmerken detecteren, zoals de psycholoog in zijn chronisch bij Radio Canada:

 • De persoon overschat zijn prestaties en verwacht erkend te worden als superieur, zonder iets te hebben bereikt dat een dergelijke erkenning rechtvaardigt. Ze brengt ook bepaalde successen of bepaalde sterke punten naar voren zonder nuances door haar prestaties te versterken.
 • De persoon gaat op in fantasieën van onbeperkt succes, macht, pracht, schoonheid of ideale liefde.
 • De persoon denkt dat ze speciaal en uniek zijn, en dat ze alleen kunnen worden begrepen door speciale instellingen of mensen. Ze zal niet instemmen met interactie met mensen die ze omschrijft als minderwaardig.
 • De persoon heeft een buitensporige behoefte om bewonderd te worden.
 • De persoon denkt dat alles aan hem te danken is.
 • De persoon exploiteert de ander in hun interpersoonlijke relaties. Ze gebruikt anderen om haar eigen doelen te bereiken.
 • De persoon mist empathie. Ze is niet bereid om de gevoelens van anderen te erkennen of te delen. Ze kan niet voelen wat de ander voelt.
 • De persoon is vaak jaloers op anderen en gelooft dat anderen jaloers op hen zijn.
 • De persoon vertoont arrogante en hooghartige houdingen en gedragingen. Ze veracht de ander en toont een gevoel van dominantie.

Dit is een moeilijker probleem om mee om te gaan dan depressie of angst, omdat het zich uitstrekt tot alle relaties die een persoon heeft met familie, collega's en vrienden.

Maar met geduld en psychotherapie met een getrainde therapeut is het mogelijk om narcisme te behandelen. We moeten dus niet wanhopen. En vooral niet oordelen, onthoud dat het een pathologie is.

Ik vertel je dit omdat het mijn taak is om jou te helpen slagen en creëren. En daarvoor moet je jezelf omringen met mensen die met je samenwerken. Het is daarom belangrijk om waar mogelijk de juiste vrienden, collega's en partners te kiezen. Bezorgdheid? We hebben niet altijd het juiste analytische kader om weloverwogen beslissingen te nemen.

Dit is de reden waarom het nuttig is om een ​​persoonlijkheidsstoornis op te sporen in plaats van situaties te laten ontaarden in een tragedie die soms fataal kan zijn in het kader van een collectief project.

Er moet echter aan worden herinnerd dat een persoon bepaalde narcistische persoonlijkheidskenmerken kan hebben zonder een persoonlijkheidsstoornis te hebben, legt Nicolas Chevrier uit dat alles een kwestie van intensiteit is.

Leven met narcisten

Als iemand erg narcistisch is, moet je leren met hem te communiceren om drama te vermijden. In een seconde chronisch, geeft Nicolas Chevrier uitstekend advies:

 • Wees heel specifiek in de manier waarop je haar complimenten geeft (en doe dat alleen als dat echt jouw mening is). De psycholoog geeft het voorbeeld door de persoon te prijzen voor de duidelijkheid van hun presentatie op een bepaald tijdstip, in plaats van hen te vertellen dat ze zoals altijd een geweldige presentator zijn. (Voeg geen water toe aan de molen).
 • Narcistische mensen hebben de neiging om te generaliseren, je moet specifiek zijn, herinnert Nicolas Chevrier zich, zodat de persoon deze complimenten niet tegen je gebruikt in een andere omstandigheid.
 • Zorg ervoor dat je hen uitlegt welke reacties en emoties ze veroorzaken, omdat ze moeite hebben om te begrijpen wat een ander ervaart of voelt (onthoud dat deze mensen geen empathie hebben).
 • Hoe krijg je de narcistische persoonlijkheid, die verwacht zich niet aan de regels te hoeven houden, ertoe aan te zetten ze te respecteren? Je moet grenzen stellen en niet met de persoon in discussie gaan over de verdiensten van de regel. En nooit een gratis pas. (Omdat ze de regels daarna niet meer zal respecteren).
 • Bekritiseer de persoon nooit in het openbaar (maar dit advies, zoals de gastheer van de show wijselijk adviseert) De verkenners, Patrick Masbourian, voor iedereen zou moeten gelden). Deze persoonlijkheden tolereren geen kritiek. Het heeft geen zin om systematisch tegen te werken.
 • De narcist ziet de relatie door de lens van overheersing. Het is belangrijk om te kiezen voor een collaboratieve aanpak in plaats van een sturende. Hem bevelen geven is geen goed idee, het vergt veel tact en diplomatie.
 • Blijf discreet over je successen en privileges (voeg geen olie op het vuur).
 • De narcist manipuleert elkaar, wees op je hoede.
 • Een narcist geeft niet. Pas op als hij je iets geeft. Hij verwacht er veel voor terug.

Gelukkig zijn er maar heel weinig narcistische persoonlijkheden die deel uitmaken van de triade dark, een concept dat in 2003 is ontwikkeld door een groep onderzoekers van de University of British Columbia en waarbij drie extreme persoonlijkheidskenmerken betrokken zijn:

 • Een overdreven gevoel van superioriteit (denkt zichzelf duidelijk superieur aan anderen).
 • Een machiavellistische geest (hun sleutel tot succes is de manipulatie en openlijke uitbuiting van anderen om hun doelen te bereiken).
 • Een totaal gebrek aan empathie voor anderen.

De onderzoekers achter dit concept bestudeerden onder meer de casus van Bernard Madoff veroordeeld, op 29 juni 2009, tot 150 jaar gevangenisstraf voor een zwendel ter waarde van meer dan 65 miljard dollar, de grootste fraude in de geschiedenis!

Ook kunnen we de reactie en opmerkingen van enkele beklaagden in de #MeToo-beweging beter interpreteren.

Mijn lezers hebben me gevraagd om hen te vertellen over het gevoel van eigenwaarde. Ik denk dat sommigen niet genoeg zelfvertrouwen hebben, maar misschien hebben ze manipulators (tot op zekere hoogte) of narcistische perverselingen (extreme gevallen) om zich heen. In een volgende column zal ik meer vertellen over zelfrespect, maar het leek me nuttig om met dit eerste deel te beginnen. Het kan voorkomen dat een persoon eerder het slachtoffer is van de manipulatie van anderen, wat hun zelfvertrouwen drastisch kan ondermijnen.

Zoals geschreven, Margaux Rambert :

“Ze kunnen een echtgenoot, een familielid, een baas, een collega, een vriend zijn. Aantrekkelijk, sympathiek, soms gereserveerd, behagen ze met hun charmante en vleiende kant. Maar heel snel, bij contact met hen, ontstaat er onrust. En hun slachtoffers komen in een neerwaartse spiraal van schuld en devaluatie terecht. Echte gevaren voor onze fysieke en mentale integriteit, de manipulatoren zijn narcistische persoonlijkheden die volgens Isabelle Nazare-Aga, auteur Manipulators zijn onder ons (edities de l'Homme), 2 tot 3% van de bevolking. We worden er daarom allemaal toe gebracht om op een dag, als we dat nog niet hebben gedaan, een persoon tegen te komen die aan deze pathologie lijdt. […] De bestaansreden van dat laatste? “Om onszelf geldig te maken door onszelf te verpletteren om ons superieur te voelen. Ze zijn als virussen. Ze distilleren het kwaad naar meerdere slachtoffers tegelijk – hun echtgenoot, hun kinderen, de bakker… - Je bent slechts een pion waarop ze vertrouwen om zichzelf te ontwikkelen”.

Dus als je deze karaktereigenschappen bij je collega's of geliefden ziet, wees dan waakzaam om te voorkomen dat situaties escaleren tot ernstige crises.

En als u een nieuw project ontwikkelt, zorg er dan voor dat u, voor zover u weet, vanaf het begin de juiste teamgenoten kiest. Soms kan een geweldig idee mislukken omdat de teamleden er niet de juiste mensen voor waren.

En als je geïnteresseerd bent: hier is de oefening die ik deze week aanbied aan abonnees van de Imaginary Notebooks en aan studenten van de New School of Creativity: soort zoekt soort.The Conversation

Sylvie Gendreau, Docent creativiteit en innovatie, Polytechniek Montreal

Dit artikel is opnieuw gepubliceerd vanaf The Conversation onder Creative Commons-licentie. Lees deorigineel artikel.


Recente artikelen >

Samenvatting nieuws van 24 maart 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >