We zijn in VREDE met God dankzij Jezus!

We-zijn-in-VREDE-met-God-dankzij-Jezus-.png

 

Hallo, dit is Sandra Kouame, moge de vrede van God met u zijn en moge zijn Heilige Geest ons vandaag leiden. Ons vers voor vandaag is te vinden in Romeinen 5, vers 1: “Omdat we rechtvaardig zijn verklaard vanwege ons geloof, hebben we vrede met God door onze Heer Jezus Christus. »

Er is geen twijfel of vraag meer: ​​wie gelooft in de Heiland Jezus Christus die stierf en opstond, is gerechtvaardigd, zijn schuld is betaald en zijn zonden zijn vergeven. We zijn gerechtvaardigd op basis van het geloof, dat ons vrede met God geeft door onze Heer Jezus Christus. We zijn aanvaard in Christus, dus er is niets tussen ons en de Heilige God. Alle andere dingen zijn voor altijd weggenomen.

Schuld en schuldig geweten worden niet meer gehoord. De zondaar is een geliefd kind van God geworden. Tussen God en ons is een onwrikbare vrede tot stand gekomen, niets kan die verstoren. Niets kan ons scheiden van zijn liefde: noch de herinneringen aan zonden uit het verleden, noch het gevoel van de nog steeds aanwezige zonde in ons leven.

Vrede is gemaakt, en het is voor altijd gemaakt. En het is een van de meest buitengewone ervaringen van het christelijke leven om in vrede met God te zijn. Er is een verschil tussen vrede met God en vrede van God.

Vrede met God is het resultaat van de rechtvaardiging die we hebben verkregen door het werk van Christus; het is daarom voor ons allemaal die Jezus als onze Heiland en Heer hebben erkend.

De vrede van God, het kan afhangen van onze geestelijke toestand. Hij of zij die de vrede van God bezit, maakt zich nergens zorgen over. Maar in alles legt hij zijn smeekbeden tot God uit door gebeden en smekingen, met dankzegging (Fil. 4:4-9). Gods liefde en rechtvaardigheid vormen een onwankelbaar fundament waarop onze vrede met God kan rusten.

Christus, de Vredevorst, is altijd bij ons in de tegenwoordigheid van God en is altijd bereikbaar wanneer we naar hem kijken. Laten we niet vergeten dat de duivel komt om te stelen, te doden, te vernietigen, maar we mogen hem niet toestaan. Daarom herhaalt Jezus zichzelf en zegt opnieuw: “Laat uw hart niet verontrust worden” (Johannes 14:1), want de duivel werd definitief verslagen aan het kruis en de overwinning van Christus is onze overwinning.

Dus als je dorst naar vrede, laat je dan vandaag bereiken door de liefde van God en verzoen je zonder verder uitstel met Hem. Moge Christus uw Heer zijn en vrede zal met u zijn tot in eeuwigheid. Niemand anders kan je ware vrede brengen, en ik bid dat je het nu mag ervaren, in Jezus' naam.

Wees gezegend en heb een fijne dag!

Sandra Kouame


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >