VN: wereldwijd vijftig miljoen mensen in moderne slavernij

shutterstock_1253689669.jpg

Moderne slavernij is de afgelopen jaren over de hele wereld toegenomen, met name gedreven door de pandemie, waarbij vorig jaar bijna 50 miljoen mensen werden gedwongen te werken of te trouwen, aldus de VN maandag.

De VN wil deze plaag tegen 2030 uitgeroeid hebben, maar vorig jaar verkeerden 10 miljoen mensen meer in een situatie van moderne slavernij dan de wereldwijde schattingen voor 2016, volgens het laatste rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) - twee VN-agentschappen - met de ngo Walk Free Foundation.

Van de 50 miljoen moderne slaven waren bijna 27,6 miljoen mensen onderworpen aan dwangarbeid en 22 miljoen mensen trouwden tegen hun wil.

Volgens het rapport vormen vrouwen en meisjes meer dan tweederde van degenen die tot een huwelijk worden gedwongen en bijna vier op de vijf van degenen die zich in situaties van commerciële seksuele uitbuiting bevinden. In totaal vertegenwoordigen ze 54% van de gevallen van moderne slavernij.

De pandemie – die heeft geleid tot verslechterende arbeidsomstandigheden en toenemende schuldenlast van werknemers – heeft de bronnen van moderne slavernij in al zijn vormen versterkt.

In de afgelopen jaren, zo legt het rapport uit, hebben de toename van crises – de pandemie maar ook gewapende conflicten en klimaatverandering – geleid tot ongekende verstoringen van werkgelegenheid en onderwijs, de verergering van extreme armoede, de toename van gedwongen en gevaarlijke migraties, de explosie van gevallen van gendergerelateerd geweld. Dit alles draagt ​​bij aan het vergroten van het risico van moderne slavernij.

Over de hele wereld wordt bijna één op de 150 mensen beschouwd als een moderne slaaf.

Deze gegevens – die vooral afkomstig zijn uit landelijk representatieve enquêtes onder huishoudens – geven ook aan dat situaties van moderne slavernij geenszins van voorbijgaande aard zijn, maar jaren duren.

In een persbericht vindt de directeur-generaal van de IAO, Guy Ryder, het "schokkend dat de situatie van de moderne slavernij niet verbetert" en roept hij regeringen, maar ook vakbonden, werkgeversorganisaties, het maatschappelijk middenveld en gewone mensen op om "deze fundamentele schending van de mensenrechten".

Het rapport stelt een aantal acties voor. Deze omvatten het verbeteren en handhaven van arbeidswetten en -inspecties, het beëindigen van door de staat opgelegde dwangarbeid, het uitbreiden van sociale bescherming en het versterken van de wettelijke bescherming, onder meer door de wettelijke huwelijksleeftijd zonder uitzondering naar 18 jaar te verhogen.

In elk land

Vrouwen en kinderen blijven onevenredig kwetsbaar. Zo is bijna een op de acht dwangarbeiders een kind en meer dan de helft van hen is het slachtoffer van commerciële seksuele uitbuiting.

Migrerende werknemers hebben meer dan drie keer meer kans om te worden onderworpen aan dwangarbeid dan niet-migranten volwassen werknemers.

Antonio Vitorino, directeur-generaal van de IOM, pleit ervoor dat alle migratie "veilig, ordelijk en regelmatig verloopt".

“Het verminderen van de kwetsbaarheid van migranten voor dwangarbeid en mensenhandel hangt vooral af van nationaal beleid en wettelijke kaders die de mensenrechten en fundamentele vrijheden van alle migranten respecteren, beschermen en vervullen”, zegt hij.

Moderne slavernij komt in bijna elk land ter wereld voor. Meer dan de helft (52%) van alle gevallen van dwangarbeid en een kwart van alle gedwongen huwelijken vindt plaats in landen met een hoger of hoger inkomen.

Gedwongen huwelijken zijn de afgelopen jaren toegenomen, een stijging van 6,6 miljoen sinds de wereldwijde schatting van 2016.

Uit het rapport blijkt ook dat het aantal mensen in dwangarbeid tussen 2,7 en 2016 met 2021 miljoen is gestegen, een stijging die uitsluitend te wijten is aan dwangarbeid in de particuliere economie, zowel bij commerciële seksuele uitbuiting als in andere sectoren.

Azië en de Stille Oceaan zijn de thuisbasis van meer dan de helft van het totale aantal dwangarbeiders in de wereld. Het rapport benadrukt met name dat verschillende VN-organen hun bezorgdheid hebben geuit over dwangarbeid in China, ook in Xinjiang.

In dit verband onderstreept het rapport dat China op 12 augustus de akten van ratificatie van de twee fundamentele verdragen van de IAO over dwangarbeid heeft neergelegd, die "een nieuwe impuls geven aan de samenwerking met de regering en de sociale partners om deze te controleren vraagstukken (en) om dwangarbeid te bestrijden”.

De redactieraad (met AFP)


Recente artikelen >

Irak: mis in Qaraqosh voor slachtoffers van brand tijdens christelijk huwelijk

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >