Vergeef voordat u gerechtigheid zoekt!

Vergeef voordat u gerechtigheid zoekt!

 

Ik zou graag willen dat we samen nadenken over wat de tekst van vandaag ons vertelt en de implicaties die worden gesuggereerd: "Heb elkaar lief met heel je hart als christelijke broeders en zusters. Wees altijd de eerste en respecteer elkaar." Deze tekst is te vinden in Romeinen 12, vers 10.

Ik geloof dat we, om de volheid van dit verkondigde principe te beleven, verder moeten gaan en nog eens moeten nadenken, en misschien vanuit een nieuw perspectief, over de notie van vergeving en rechtvaardigheid.

Ik zou gewoon enkele gedachten willen lanceren die ons allemaal aangaan, degenen onder ons die deze grote familie vormen, deze christelijke gemeenschap!

We leven vandaag in een generatie die buitengewoon gevoelig is voor rechtvaardigheid, voor wat juist is; een generatie die strijdt tegen onrecht, tegen misbruik. We zien dit met name in haar uitdagingen voor de planeet, in haar opstand tegen politieke systemen die zij als misbruik beschouwt; een generatie die klaar is om te vergeven, ja, maar alleen als gerechtigheid geschiedt! En dan heb ik het natuurlijk ook over christenen!

Dit is echt stof tot nadenken, aangezien we ook in de Bijbel de nevenschikking vinden van deze twee begrippen: vergeving en gerechtigheid. Bijvoorbeeld de tekst in Mattheüs 18: 15 waar Jezus zegt: "Als je broeder gezondigd heeft, (als hij bijvoorbeeld tegen jou gezondigd heeft) ga dan en neem het terug tussen jou en hem alleen. Als hij naar je luistert, heb je gewonnen jouw broer."

De zonde van de ander vraagt ​​om proactief te zijn en hem niet achter te laten in de veroordeling van zijn fout! Maar Jezus gaat verder als hij in Mattheüs 5:23-25 ​​zegt: "Als je dan je gave bij het altaar aanbiedt, en daar bedenk je dat je broeder iets tegen je heeft, laat dan je gave daar achter voor het altaar, en ga eerst verzoen je met je broer; kom dan en bied je offer aan."

Ah! Als deze voorstellen tijdens onze bijeenkomsten zouden worden gedaan, zouden we ongetwijfeld een andere dimensie van Gods goedkeuring ervaren.

Jezus vervolgt: "Kom snel overeen met uw tegenstander, terwijl u met hem in de weg staat, opdat hij u niet aan de rechter overlevert en de rechter u overlevert aan de gerechtsdeurwaarder, en u niet voor de rechter wordt gezet. in de gevangenis."

Daar weet je dat je broer of je zus iets tegen je heeft, en daar moet je verzoening zoeken, genoegdoening, zelfs voordat je voor de Heer komt! Als dit meningsverschil tussen jullie op een punt van tegenspoed uitloopt, zegt Jezus je dat het dringend is om een ​​overeenkomst te vinden, anders zijn de gevolgen duidelijk en hebben ze te maken met de rechtvaardigheid van mannen, de officier of de rechter!

Gabriël Alonso


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >