Nederland: steeds meer gevallen van euthanasie, ook van verstandelijk gehandicapten

Nederland: steeds meer gevallen van euthanasie, ook van verstandelijk gehandicapten

In 2022 is in Nederland een symbolische drempel overschreden op het gebied van euthanasie, waar een op de twintig sterfgevallen werd veroorzaakt door artsen op verzoek van mensen die niet langer willen leven. Onder hen koppels.

In 2001 legaliseerde Nederland als eerste land euthanasie op verzoek van de persoon die wil sterven. Het aantal verzoeken om medische hulp blijft stijgen, in 8 waren het er officieel 720 zonder dat de oorzaken van deze toename bekend zijn. Dit vertegenwoordigt 5,1% van alle sterfgevallen in het jaar, vergeleken met 4,5% in 2021 (7666 sterfgevallen).

Er moet aan zes voorwaarden, gepresenteerd als waarborgen, worden voldaan om een ​​euthanasieverzoek in behandeling te nemen. Onder hen is de verplichting dat de persoon het verzoek om te sterven zelf schriftelijk doet of dat hij om medische redenen lijdt. Wettelijk kan iemand niet in goede gezondheid verkeren en geëuthanaseerd worden.

Twijfels over procesbewaking

Echtparen kunnen geen gezamenlijk verzoek om euthanasie indienen, “de twee personen moeten elk een andere behandelaar hebben geraadpleegd, en beiden moeten aan alle criteria voldoen”. Het recordaantal euthanasieparen vorig jaar, 29, roept vragen en kritiek op van tegenstanders van euthanasie zoals Kevin Yuill, uitvoerend directeur van de vereniging Humanisten Tegen Hulp bij Zelfdoding en Euthanasie ("Humanistes contre le suïcidale hulp en euthanasie") die zijn twijfels uitte aan de Britse krant The Times:

"Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de gezondheidstoestand van twee mensen in zo'n mate overeenkomt."

De sterke stijging van het aantal paren dat op deze manier is overleden, roept de vraag op of de processen wel zo goed worden gevolgd als wettelijk vereist is. Deze gelijktijdige gevallen suggereren dat euthanasie te vaak voortkomt uit een sociaal probleem, meer dan een medisch probleem.

De regionale toezichtscommissies (RTE) van hun kant zorgen ervoor dat sinds 2001 slechts 133 gevallen op meer dan 90 niet aan het wettelijk kader voldoen.

Mensen met autisme of een verstandelijke beperking

Volgens een studie gepubliceerd door de Cambridge University Press zijn er de afgelopen jaren in Nederland meerdere mensen geëuthanaseerd alleen vanwege hun verstandelijke beperking of autismespectrumstoornis (ASS).

De RTE's gaan namelijk na of het lijden van de aanvrager “ondraaglijk, uitzichtloos” is en de artsen moeten deze criteria verantwoorden. De medische grondslag omvat echter “psychiatrische stoornissen, dementie, diverse ouderdomsziekten, chronische pijnsyndromen of erfelijke ziekten”. Mensen met een verstandelijke beperking of met ASS kunnen er dus gebruik van maken.

Uit het onderzoek van Cambridge University Press blijkt dat er tussen 2012 en 2021 59 euthanasie waren. Het is gebaseerd op de samenvattingen van 996 casussen om het aantal te schatten van mensen met een verstandelijke beperking of een autismespectrumstoornis. Volgens 927 rapporten hadden 39 mensen een verstandelijke beperking, 15 mensen met ASS en 20 mensen met beide.

In april 2023 heeft Nederland euthanasie gelegaliseerd voor kinderen onder de 12 jaar die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en een korte levensverwachting hebben.

Jean Sarpedon

Afbeelding tegoed: Shutterstock / lunopark

In de categorie Maatschappij >Recent nieuws >