Plunderingen, rellen, sociale spanningen: christenen riepen op om te bidden

Plunderingen, rellen, sociale spanningen: christenen riepen op om te bidden

Sinds de dood van de jonge Nahel in Nanterre tijdens een politiecontrole op dinsdag 27 juni, heeft Frankrijk een episode van ongekend geweld meegemaakt: plunderingen, vernieling, aanslagen... Religieuze leiders hebben de gelovigen opgeroepen om te bidden voor verzoening, gerechtigheid en vrede.

Geconfronteerd met het ontketenen van geweld dat Frankrijk nu al bijna een week ervaart, heeft de CNEF gepubliceerd een oproep tot gebed zodat "haar leden en de aangesloten kerken, evenals alle personen die ermee verbonden zijn" de "volharding in het gebed voor onze natie" verdubbelen

In haar oproep benadrukt de CNEF dat de Kerk geen toeschouwer kan blijven van deze uitbarstingen en haar gebeden moet verdubbelen zodat eenheid en vrede de harten kunnen sussen. Religieuze leiders roepen op tot gebed voor iedereen: het slachtoffer en zijn familie, de politie, de Franse autoriteiten en natuurlijk degenen die de afgelopen dagen geweld hebben gepleegd: 

Laten we tot slot bidden om een ​​bijzondere actie van God in ons land, die alleen een diepe verandering in de harten kan bewerkstelligen door de ontmoeting met Christus. Laten we ons ook laten uitdagen door de grondoorzaken van de geuite onbehagen, om te onderscheiden hoe we instrumenten kunnen zijn van vrede en gerechtigheid in de stad, nu en in de toekomst.

Met hetzelfde doel van verzoening hebben de bisschoppen van Frankrijk aan de parochies van Frankrijk en aan de katholieke gemeenschappen een gebed "voor de terugkeer naar vrede in ons land". Dit gebed werd voorgelezen tijdens de diensten op zondag 1 juli. In samenwerking met de CNEF nodigen de bisschoppen alle christenen uit om door gebed de eenheid in het land te herstellen:

"Inspireer ons, zodat we met gelovigen van andere christelijke denominaties en andere religies, evenals met al onze medeburgers, weten hoe we ambachtslieden van dialoog en vrede kunnen zijn."

Hervelijn Urcun.

Afbeelding tegoed: Shutterstock / PVNF

In de categorie Maatschappij >Recent nieuws >