Open Huis: Kamerleden kunnen optreden namens vervolgde christenen

shutterstock_180882677.jpg

Op zondag 19 juni kozen de Fransen de 577 afgevaardigden die de komende vijf jaar in de Nationale Vergadering zullen zetelen. De kans voor de organisatie Portes Ouvertes om eraan te herinneren dat parlementsleden “de situatie van vervolgde christenen over de hele wereld kunnen verbeteren”. 

Terwijl het 577 afgevaardigden die de Fransen de komende vijf jaar in de Nationale Vergadering zullen vertegenwoordigen, werden zondag gekozen in de tweede ronde van de parlementsverkiezingen, de organisatie Portes Ouvertes kijkt terug op vijf jaar belangenbehartiging aan de Nationale Assemblee.

"Het is belangrijk dat gekozen functionarissen, die voor wetten stemmen en het volk vertegenwoordigen, worden geïnformeerd over de vervolging van christenen in de wereld", geeft de organisatie aan die eraan toevoegt dat "zij die gevoelig zijn voor dit onderwerp actie kunnen ondernemen om de situatie te verbeteren op de grond".

Open Doors meldt dat in de afgelopen vijf jaar 88 parlementsleden "minstens één keer" zijn gekomen om de presentatie bij te wonen van de Global Christian Persecution Index, een benchmarkdocument dat elk jaar door de organisatie wordt gepubliceerd.

In dezelfde periode werden door de organisatie ook 46 individuele bijeenkomsten met Kamerleden georganiseerd. Volgens Portes Ouvertes "zijn dit speciale tijden om hen kennis te laten maken met het verhaal van Portes Ouvertes, of een specifiek geval van vervolging."

Ook ondertekenden 34 afgevaardigden "een petitie, een verzoek om een ​​resolutie of open brieven aan de minister van Buitenlandse Zaken of aan de ambassadeur van een land". Deze acties, die echt concrete verandering in situaties teweeg kunnen brengen, hebben tot doel het bewustzijn hierover te vergroten en de politieke wereld te mobiliseren.

Tot slot geeft de NGO voor de verdediging van christenen aan dat er 48 vragen zijn gesteld door afgevaardigden aan de Franse regering over de vervolging van christenen, op basis van door de organisatie verstrekte informatie. Portes Ouvertes specificeert dat een plaatsvervanger "zelfs het boek van de Index liet zien tijdens een mondelinge vraag in de vergaderzaal".

Afgelopen februari, tijdenseen aflevering van onze reeks meeslepende rapporten, we gingen om leden van de organisatie te ontmoeten kwamen naar Parijs om hun Global Index of Christian Persecution 2022 te presenteren aan de Senaat en de Nationale Assemblee.

Ter herinnering, de 2022 Index onthult dat: 360 miljoen christenen werden tussen 1 oktober 2020 en 30 september 2021 vervolgd of gediscrimineerd. Dit vertegenwoordigt 1 op de 7 christenen in de wereld.

Camille Westphal Perrier

Afbeelding tegoed: Shutterstock.com / Thomas Dutour

Recente artikelen >

Ontvoerd met Michael Nnadi, getuigen twee christelijke studenten van hun gevangenschap in Nigeria

Door de redactie
geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >