Bid voor scholen voordat de school begint

Bid voor scholen voordat de school begint

Terwijl een nieuw schooljaar wordt voorbereid en de moeilijkheden talrijk zijn voor de ouders van de leerlingen, de leerkrachten en de leerlingen, stelt de vereniging "Moeder in gebed" voor om zich aan te sluiten bij een internationaal gebedsinitiatief voor scholen.

Aan het begin van dit initiatief ontstond het idee dat elke school ter wereld onder het gebed van christenen zou vallen om het komende jaar te beschermen en te zegenen. Een initiatief voorgesteld door Moeder in gebed, een internationale vereniging die alle moeders samenbrengt in een wereldwijde gebedsketen.

Meer in het algemeen nodigt de vereniging iedereen uit om zich voor te bereiden een tijd van zegen en voorbede op de derde zondag van september, de 3e van dit jaar.

En om iedereen voor te bereiden op deze gebedsdag heeft de vereniging ontworpen een dagelijkse gebedsreis om alle betrokkenen bij de start van het schooljaar specifiek toe te vertrouwen: kinderen, leerlingen, ouders, personeel, begeleiders, enz.

De CPDH (Comité voor Menselijke Waardigheid) sluit zich aan bij dit initiatief en nodigt alle christenen uit om aan dit proces deel te nemen, zodat de school de uitdagingen die voor ons liggen het hoofd kan bieden.

Meer informatie over: [email protected]

Hervelijn Urcun

Beeldcredits: Shutterstock/MMD Creative

In de internationale sectie >Recent nieuws >