Wat te doen als een oceaan van angst je omringt?

Kaartartikel-9.jpg

Angst is als een oceaan die probeert ons weg te vagen onder zijn golven en ons naar de diepten van wanhoop te trekken. David zelf kende angst.

Vanwege de stem van de vijand en de onderdrukking van de goddelozen. Want zij brengen mij ongeluk, en achtervolgen mij in toorn. Mijn hart beeft in mij, en de verschrikkingen van de dood overvallen mij. Vrees en vrees overvallen mij, en de rilling omhult mij. - Psalm 55:4-6

Als christenen zijn we geroepen om vrede te vinden in Jezus, maar soms krijgt een storm van angst, angst of twijfel ons in zijn greep en wordt het moeilijk om de uitkomst te zien. De Bijbel vertelt over andere mannen en vrouwen van God die deze verwoestende emoties ervoeren. David, Noah, John kenden angst, Elia en Jeremia, angst, Jona, frustratie, Mozes, uitputting... We zijn niet de eersten die worstelen met onze twijfels, terwijl de Bijbel ons leert over deze strijd, soms legitiem in ons leven ? Wat te doen als moeilijkheden zich opstapelen en onze horizon belemmeren?

Zoek toevlucht in de ark

De vloed was veertig dagen op de aarde. De wateren namen toe en tilden de ark op, en ze rees boven de aarde uit.De wateren namen toe en namen enorm toe op de aarde, en de ark dreef op het oppervlak van de wateren. Het water werd groter en groter en alle hoge bergen die zich onder de hele hemel bevonden, waren bedekt. -Genesis 7:17-19

De ark van Noach werd gebouwd voor redding. Toen de storm losbarstte, konden Noach en zijn familie daar hun toevlucht zoeken. Ze waren veilig ondanks het omringende gevaar, zich bewust van het feit dat ze volledig in Gods plan waren.

Net zoals de ark een instrument van redding was voor Noach, is onze redding nu in Jezus. Hij is je toevlucht. Als de storm om je heen raast, zoek dan je toevlucht bij Jezus. Hij is trouw.

Vertrouw op het gezag van Jezus

Toen de discipelen midden in de storm op het meer waren, rustte Jezus. De discipelen beefden, maar Jezus stond op en sprak kalm en met gezag tot de storm. Daarna keerde de rust terug in de wateren en in de harten van de discipelen.

Wacht in stilte op de hulp van de Heer, hij heeft alle autoriteit om in uw voordeel te handelen en u boven uw hoop te zegenen.

De God van de vrede zal Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Moge de genade van onze Heer Jezus Christus met u zijn! - Romeinen 16:20

Stap uit de boot

Petrus antwoordde hem: Heer, als u het bent, gebied mij dan over het water naar u toe te komen. En hij zei: Kom! Petrus stapte uit de boot en liep over het water om naar Jezus te gaan. - Mattheüs 14:28-29

Opnieuw waren de discipelen opgerold van angst. Toch leefden ze zo dicht mogelijk bij Jezus, maar ze voelden angst. Hun angst nam zelfs toe toen ze Jezus op het water zagen lopen. Ze waren van streek door hun gewoonten en hun zekerheden, maar dit is het middel dat Jezus die dag voor hen koos.

Een van hen had het lef om de hand van Jezus te grijpen. Pierre stapte uit de boot en liep over het water, voordat hij weer werd overmand door angst en zinken. Maar in zijn genade kwam Jezus hem te hulp.

Jezus is Dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Je kunt bij hem schuilen, op zijn hulp wachten en zijn hand pakken. Hij zal je Zijn genade en Zijn vrede schenken.

de Editors

bron: crosswalk

Recente artikelen >

Samenvatting nieuws van 21 maart 2023

Door de redactie
geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >