Wat onthult de manier waarop we aan ons hart werken?

shutterstock_1755052631.jpg

Werk maakt een groot deel uit van ons leven. En de manier waarop we werken, kan belangrijke dingen over ons hart onthullen. 

1. Werk onthult waar we onze identiteit plaatsen

Wat is onze identiteit? Dit is waar we onze validatie en betekenis in het leven vinden. Dit is wie we werkelijk zijn.

Wat is de relatie tussen werk en deze identiteit? Werk kan vaak een substituut worden voor onze diepe betekenis. We kunnen onszelf beginnen te definiëren aan de hand van onze positie, onze titel, onze verantwoordelijkheden in plaats van onszelf in de eerste plaats te definiëren als kinderen van God. Ons werk benadrukt dit. Het laat ons zien of we zijn afgedwaald van deze fundamentele identiteit die door Jezus is gedefinieerd.

2. Werk onthult waar we ons vertrouwen in stellen

Er zijn twee uitersten in het spectrum van ons werk. Aan de ene kant is er luiheid, waarbij we denken dat ons werk er niet echt toe doet. Aan de andere kant van het spectrum is er het onvermogen om af te sluiten, af te sluiten, de telefoon neer te leggen of de computer af te sluiten. De constante stress dat rust tijdverspilling is als er altijd iets anders te doen is.

De focus aan deze kant van het spectrum is niet een soort persoonlijkheidskenmerk dat moet worden gecorrigeerd: het is vertrouwen.

Ons vermogen om te rusten, als we geen luiheid en onverantwoordelijkheid beoefenen, komt voort uit de bron van vertrouwen. We vertrouwen omdat God de leiding heeft. Hij is de ultieme leverancier. We kunnen goed slapen omdat we weten dat Hij dat nooit doet.

3. Werk onthult waar we onze vreugde vinden

Welke invloed heeft de werkdag op ons? Wordt onze stemming thuis beïnvloed door ons werk? Neemt ons niveau van vreugde toe en af ​​op basis van onze resultaten of het verwerven van nieuwe kansen?

Onze ware vreugde en voldoening moeten geworteld zijn in iets dat niet verandert, en het moet stevig geplant zijn op de rots van Jezus Christus. Dit betekent niet dat we nooit chagrijnig, nooit ontmoedigd, nooit moe van ons werk zullen zijn.

Maar het betekent wel dat we een onwankelbare hoop hebben op de voorzienige liefde van God in Christus.

4. Werk onthult onze visie voor de toekomst

Vroeger had ik een wazig beeld van de hemel in mijn hoofd. Ik zag ons zweven als een droom, maar na verloop van tijd veranderde die visie.

Ik denk dat er werk in de hemel zal zijn. Waarom dat ? Een van de redenen is dat God een werker is en dat wij naar zijn beeld zijn gemaakt. De eerste hoofdstukken van Genesis laten ons zien dat God zijn kinderen schept en positioneert, en hen vervolgens onmiddellijk een baan geeft.

Net zoals God druk aan het werk is, heeft de mens, geschapen naar het beeld van God, werk verankerd in zijn DNA. We gaan weer aan het werk, maar deze keer zoals het hoort. Niet voor winst, niet voor onze vreugde, maar om de goedheid van God te vieren.

De manier waarop we vandaag werken, onthult of we deze waarheid over de blijvende waarde van werk waarnemen. Het laat ons zien of we alleen voor een doel werken, of dat we werken omdat we zijn gemaakt om dat te doen en om iets op de wereld te brengen.

Michael Kelly

Artikel vertaald en gedeeltelijk overgenomen van de site crosswalk.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in december 2021.


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >