Weerstaan ​​aan vergetelheid in het licht van crises is een van de uitdagingen van het ASAH-collectief, dat ngo's en christelijke verenigingen verenigt

Shutterstock_2136799397.jpg

Met grote crises die komen en gaan, is het moeilijk om alles bij te houden. Een beetje zoals we op tv zouden doen, hebben we de neiging om van crisis naar crisis te springen en de vorige crisis te vergeten, zelfs als deze nog niet voorbij is. Het helpen van de allerarmsten, de mensen die het meest getroffen zijn door natuurrampen, oorlogen of hongersnoden, vereist doorzettingsvermogen en concentratie!

Het ASAH-collectief brengt NGO's en christelijke verenigingen samen die met doorzettingsvermogen werken aan een of meer humanitaire projecten, om hulp te brengen en doelen te verdedigen in zowel dorpen als in verschillende landen.

Hun uitdaging? Volhouden, effectieve hulp bieden en weerstand bieden aan de vergetelheid.

De leden van het collectief werken onvermoeibaar om het bewustzijn te vergroten en ons te helpen de uitdagingen van deze wereld in gedachten te houden.

De uitnodiging van vandaag is eenvoudig maar belangrijk: weersta de vergetelheid, blijf op de hoogte en steun.

Ondersteuning van een vereniging kan vele vormen aannemen: er is gebed, bemoedigende woorden, nieuws delen op sociale netwerken, vrijwilligerswerk, donatie...

Om er maar een paar te noemen, hier zijn crises waar weinig over wordt gesproken, maar die zo echt en verschrikkelijk zijn:

Libanon :

“In Libanon staat de gezondheidssector op instorten, omdat de behoefte aan gezondheidsdiensten dramatisch toeneemt. Te midden van een krappe bevolking, blijft het gezondheidszorgsysteem van Libanon snel desintegreren terwijl het land worstelt met een van 's werelds ergste economische crises. » Medair

Armenië:

“Nooit in een zeer lange tijd hebben onze mensen geleefd met zoveel onzekerheid en onzekerheid over hun heden en hun toekomst. Ik ontmoette een depressieve, angstige bevolking, die niet meer weet waar haar hulp vandaan zal komen. » Hoop voor Armenië

De DRC:

“De Democratische Republiek Congo is in de greep van constante terreur. Miljoenen mensen ervaren deze onzekerheid dagelijks. Ze moeten alles opgeven om hun leven te redden, soms meerdere keren achter elkaar. De DRC telt bijna 6 miljoen ontheemden. Het is een van de meest complexe crises ter wereld. » Medair

Haïti:

“Na het bendegeweld en de corruptie, na de gasprijsverhogingen die werden aangekondigd door een regering die wanhopig op zoek was naar financiële autonomie, en de protesten die daarop volgden; na tekorten, blokkades van brandstofdepots, gesloten scholen en ziekenhuizen, komt cholera. En Haïti roept om hulp van buitenaf. Maar wat het land vooral nodig heeft, is steun om echte onafhankelijkheid te garanderen. » DEFAP

Martin Luther King, toen hij in 1964 de Nobelprijs voor de Vrede ontving, zei:

“Vandaag, in de nacht van de wereld en in hoop, bevestig ik mijn geloof in de toekomst van de mensheid. Ik weiger te geloven dat de huidige omstandigheden mensen onbekwaam maken om een ​​betere aarde te maken. Ik weiger de mening te delen van degenen die beweren dat de mens zo gevangen is in de nacht dat de dageraad van vrede en broederschap nooit werkelijkheid kan worden. Ik geloof dat waarheid en liefde, zonder voorwaarden, inderdaad het laatste woord zullen hebben. Het leven, zelfs tijdelijk verslagen, blijft altijd sterker dan de dood. Ik ben er vast van overtuigd dat er hoop blijft op een heldere ochtend, ik geloof dat vreedzame vriendelijkheid op een dag de wet zal worden. Elke man zal onder zijn vijgenboom kunnen zitten, in zijn wijngaard, en niemand zal meer reden hebben om bang te zijn. »

Het wordt gedreven door deze christelijke hoop dat de lidverenigingen en NGO's van het collectief deze marathon van internationale solidariteit lopen en weigeren te vergeten. Wilt u deze oproep op uw beurt beantwoorden?

Het is natuurlijk onmogelijk om in alle verenigingen gemobiliseerd te worden. Het ASAH-collectief moedigt je aan om de oorzaak te onderscheiden, het land dat je na aan het hart ligt, en om je steun te verlenen. Het concentreren van je hulp weerhoudt je er niet van om aan andere crises te denken, dat is het voordeel van bidden en dat is niet te vergeten!

Amelia Roumeas, Collectieve coördinator ASAH

Afbeelding tegoed: Shutterstock / Sodel Vladyslav

Recente artikelen >

Camille's hoofdartikel: Koninklijk bezoek, pauselijk bezoek

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >