"Laten we Frankrijk wakker schudden met de Mars voor Jezus"

Ontmoeting met pastoor Gilbert Léonian, voorzitter van de March for Jesus Île-de-France, een oproep tot eenheid en actie om Jezus bekend te maken

nadert de mars naar Jezus, een nationaal evenement dat op 3 juni in Parijs wordt gehouden, een ontmoeting met pastoor Gilbert Léonian, voorzitter van de March for Jesus Ile de France, om de essentie van dit evenement beter te begrijpen. In dit exclusieve interview vertelt pastoor Gilbert Léonian over de evolutie van de wandeling door de jaren heen, de voorbereidingen voor dit jaar, de doelstellingen van het evenement en de boodschap die hij wil overbrengen aan de deelnemers. Hier zijn zijn verhelderende en inspirerende antwoorden!

IC: Wat inspireerde de oprichting van de Mars voor Jezus in Ile de France en hoe is het evenement in de loop der jaren geëvolueerd?

Gilbert Leonian: De Mars voor Jezus vindt zijn oorsprong in Engeland in de jaren zeventig, maar verspreidde zich snel naar andere landen, waaronder Frankrijk. In Parijs mobiliseerde een klein team zich in de jaren 70 en 80 om deze unieke ervaring te beleven. Drie jaar geleden nam ik echter het roer over als president, me bewust van het belang van het vormen van een groter team om deze verantwoordelijkheid te dragen. Sindsdien heeft het evenement een grote evolutie doorgemaakt, met name met de nationale mars die vorig jaar in Parijs werd georganiseerd. Ondanks de verschillende crises waarmee we te maken hebben gehad, hebben we meer dan 90 mensen bij elkaar gebracht. Dit getuigt van goddelijke timing en het verlangen van het Franse volk om de liefde van God in Jezus Christus te kennen.

IC: Kun je ons iets vertellen over de voorbereidingen voor de Walk for Jesus dit jaar? Wat zijn de geplande activiteiten en hoogtepunten voor deze dag?

Gilbert Leonian: De voorbereidingen voor de Walk for Jesus van dit jaar zijn in volle gang en we zijn vol enthousiasme. We hebben verschillende hoogtepunten gepland voor deze gedenkwaardige dag. Ten eerste zullen er negen aanbiddingstrucks de wandeling begeleiden, waardoor een sfeer van vreugde en aanbidding wordt gecreëerd. Deelnemers kunnen deelnemen aan deze momenten van lofprijzing en verkondigen dat Jezus de Heiland en de Koning der koningen is. Dan zullen we tijden van gebed en verkondiging hebben om de weg vrij te maken voor de heerschappij van God en de machten van de duisternis te weerstaan. De Mars voor Jezus is ook een gelegenheid voor het volk van God om te mobiliseren in evangelisatie, getuigend van de liefde van Jezus voor degenen die hem nog niet kennen.

IC: Wat zijn de doelstellingen en kernboodschappen van de Walk for Jesus? Hoe probeert dit evenement de samenleving te beïnvloeden en christelijke waarden te promoten?

Gilbert Leonian: De Mars voor Jezus heeft vooral tot doel de eenheid, gemeenschap en samenwerking van het volk van God, in het bijzonder de evangelische christenen, te bevorderen. Het is een evenement dat openstaat voor iedereen die Jezus wil bekendmaken. We willen de samenleving beïnvloeden door te laten zien dat evangelische kerken geen bedreiging zijn, maar eerder positieve actoren voor de wederopbouw van ons land in eenheid, harmonie en respect voor verschillen. We willen ook Gods liefde en de boodschap van redding in Jezus Christus delen met hen die hem nog niet kennen.

IC: Welke positieve veranderingen zou je door dit evenement in de samenleving willen zien gebeuren?

Gilbert Leonian: Ik geloof dat het essentieel is dat iedereen begrijpt dat evangelicalen christenen zijn die van Jezus en onze naaste houden, en we willen positieve elementen zijn in de wederopbouw van ons land in eenheid, harmonie en respect voor culturele en sociale verschillen. Als voorzitter van de Mars voor Jezus in Île-de-France sta ik in contact met de autoriteiten, omdat ik het belangrijk vind om te laten zien dat Jezus Christus de hoop van Frankrijk is. Christenen, zowel evangelisch als van andere denominaties, moeten voorbeeldige burgers zijn en een referentie in de samenleving.

IC: Wat zou je willen zeggen tegen mensen die nog steeds aarzelen om deel te nemen aan de Mars voor Jezus?

Gilbert Leonian: Ik zou tegen hen zeggen: kom, niet omdat ik het je zeg, maar omdat Jezus je roept. In mijn eigen ervaring heeft de uitdrukking "kom volg mij" mijn leven veranderd. Ik zou graag willen dat degenen die aan de wandeling zullen deelnemen, de stem van Jezus horen wanneer hij zegt dat ze hem moeten volgen. Nu is het goddelijke moment waarop het volk van God wordt geroepen om te vervullen wat Jezus onderwees toen hij zei:

"Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft terwijl het dag is; de nacht komt dat niemand kan werken" (Johannes 9:4).

Deze wandeling is een gelegenheid om de realiteit van de eenheid van Gods volk te zien. Wanneer je deelneemt aan een wandeling voor Jezus, kom je niet hetzelfde terug, je wordt een wandelaar die Jezus volgt om zijn boodschap bekend te maken in ons land. Luister naar de stem van de Heilige Geest en die van Jezus, want hij is het die jou roept.

IC: Welke boodschap zou je onze lezers willen meegeven?

Gilbert Leonian: Ik wil graag een boodschap van herkenning en aanmoediging overbrengen. We hebben een leger van voorbidders nodig om deze mars te ondersteunen. Bid voor de lof, voor de veiligheid van de deelnemers. We hebben Gods bescherming nodig, want als we in Parijs wandelen, zijn we niet altijd kalm. Deze mars is een gezamenlijke actie van de Kerk om vreugde en enthousiasme te verspreiden door middel van lofzangen. Bid dat de geestelijke strijd waarmee we worden geconfronteerd zal worden overwonnen en dat er bekeringen zullen zijn. Het is een gebeurtenis die ons verheugt, en we bidden dat de evangelisatie krachtig zal zijn, dat de Heilige Geest zal werken tijdens de getuigenissen en dat de glorie van God zal worden gemanifesteerd in elke stad waar de mars zal plaatsvinden. Tot slot wil ik iedereen bedanken die meewerkt en dit initiatief steunt. Dank u voor uw bijdrage aan het ontwaken van ons land en het bekendmaken van de liefde van God door middel van de Mars voor Jezus.

Salma El Monser


In het kerkgedeelte >Recent nieuws >