Ifop-enquête “de Franse kijk op de dood”: jongeren hebben een honger naar spiritualiteit

Survey_ifop_regard_français_mort_jeune_soif_spiritualité

De resultaten van een onderzoek dat Ifop afgelopen donderdag publiceerde over de relatie van de Fransen met de dood, geven uitdrukking aan de honger naar spiritualiteit onder jongeren. Wat alle Fransen betreft, onthult het onderzoek de neerwaartse trend in het geloof in het eeuwige leven, terwijl het geloof in reïncarnatie terrein wint.

Afgelopen donderdag publiceerde Ifop, het Franse Instituut voor Publieke Opinie, de resultaten van een onderzoek in opdracht van begrafenisblog Plaquedécès. Het hoofddoel van deze studie is het analyseren van de evoluties en transformaties van verschillende overtuigingen die verband houden met de dood.

Voor dit onderzoek werden ruim duizend Fransen geïnterviewd, zij beantwoordden vragen over hun opvattingen over het leven na de dood (eeuwig leven, reïncarnatie, wederopstanding, paradijs, hel).

De toename van het geloof in een leven na de dood onder mensen onder de 35 jaar.

Fransen onder de 35 jaar geloven het meest in een leven na de dood. In feite gelooft 48% in de hemel en de hel, 37% in het eeuwige leven, 43% in reïncarnatie en 31% in de wederopstanding.

Een opvallend feit volgens Léa Paolacci, hoofd van de studie, die gelooft dat dit onderzoek ons ​​in staat stelt de honger naar spiritualiteit onder de aandacht te brengen die steeds meer onder jongeren aanwezig is.

“Jonge mensen willen ergens in geloven, met de positieve effecten van spiritualiteit: een doel hebben, hoop hebben, sleutels vinden om dingen te onderscheiden die we niet noodzakelijkerwijs begrijpen.”

31% van de Fransen gelooft in een leven na de dood, 36% gelooft er niet in en 33% weet het niet.

In 1970 zei 37% van de Fransen dat ze geloofden in een leven na de dood. Tegenwoordig is dat nog maar 31%, een overtuiging die daarom relatief stabiel lijkt te blijven. De meerderheid van degenen die deze hoop hebben, zijn wat de studie definieert als 'religieuze gelovigen', dat wil zeggen praktiserende gelovigen.

Ook zien we dat het aandeel Fransen dat twijfels heeft over het leven na de dood sterk toeneemt. In 16 bedroeg dit percentage 1970%, nu is dit 33%, oftewel twee keer zoveel.

Het geloof in het eeuwige leven brengt in 27 2023% van de Fransen samen, vergeleken met 58% in 1948. In een context van verzwakking van de religie in onze samenleving blijft dit cijfer aanzienlijk. Voor praktiserende gelovigen blijft het geloof in het eeuwige leven na de dood belangrijk, aangezien 73% van hen zich hieraan houdt, vergeleken met slechts 35% van de niet-religieuze gelovigen en 5% van de overtuigde atheïsten.

Ook gelooft 63% in de opstanding, terwijl slechts 29% van de niet-religieuze gelovigen (dat wil zeggen niet-praktiserend) zegt erin te geloven.

Melanie Boukorras

Afbeelding tegoed: Shutterstock / Arthimedes

In de categorie Maatschappij >Recent nieuws >