Stop misbruik: een luisterdienst voor slachtoffers van seksueel misbruik, opgericht op initiatief van leden van de CNEF

Zonder titel-7.png

De Nationale Raad van Evangelicals van Frankrijk lanceerde op woensdag 21 september een luisterdienst voor slachtoffers en getuigen van seksueel misbruik binnen kerken, structuren en evangelisch protestantse werken.

Onder impuls van zijn voormalige president, Étienne Lhermenault, Nationale Raad van Evangelicals van Frankrijk (CNEF) heeft in 2018 tijdens een plenaire vergadering de problematiek van seksueel misbruik in de kerk aan de orde gesteld. Uitgedaagd door de onthullingen die destijds de katholieke kerk troffen, had de voormalige president een werkgroep over deze kwestie geïnitieerd.

Eind vorig jaar heeft de organisatie die 32 vakbonden van aangesloten kerken omvat, 162 werken en 70% van de evangelische gebedshuizen in Frankrijk vertegenwoordigt, had toegezegd te zullen strijden tegen seksueel misbruik binnen de kerk, met name door in dit verband een “commitment charter” aan te nemen.

Na dit werk biedt de CNEF slachtoffers nu een luisterdienst genaamd "Stop misbruik" die gericht is op “alle personen die slachtoffer of getuige zijn van geweld en seksueel misbruik binnen een structuur, kerk, vakbond of evangelisch protestants werk”.

Het doel van Stop misbruik is om slachtoffers van misbruik een luister- en bijstandsplatform te bieden om hun getuigenissen te verzamelen, hen door te verwijzen naar gepaste ondersteuning, pastoraal, psychologisch of juridisch, de betrokken structuren te betrekken of, indien nodig, de gerechtelijke autoriteiten te informeren.

Op haar website wil een rubriek met veelgestelde vragen relevante antwoorden geven op bepaalde vragen die slachtoffers of hun naasten kunnen hebben, zoals: “wanneer kunnen we in onze evangelische kringen spreken van geestelijk misbruik? », « hebben wij het recht om een ​​broeder of zuster in het geloof aan de kaak te stellen? », « wat kan er met mij gebeuren als ik beledigend gedrag jegens een derde meld? of "Wat zijn de verschillen tussen aanranding, aanranding en verkrachting?" ".

Eind 2021 had Marc Deroeux, die toen vicevoorzitter van de CNEF was, aangedrongen op het belang van de toepassing van "goede praktijken" binnen de evangelische gemeenschappen, zodat "ze plaatsen van welwillendheid, welkom, plaatsen waar u zich veilig kunt voelen". De implementatie van deze dienst is zeker een nieuwe stap in deze richting!

Camille Westphal Perrier


In het kerkgedeelte >Recent nieuws >