Studie in Oeganda: een project van de christelijke vereniging Action Solidaire ten voordele van de behoeftigen

Studie-in-Oeganda-een-project-gedragen-door-lassociation-chretienne-ASD.png

Slachtoffers van de burgeroorlog die Oeganda verwoestte, meer dan 60 weeskinderen of "achtergelatenen" worden sinds 2008 opgevangen door James en Norah. Ze zorgden voor hen en boden hun de liefde van een christelijk huis aan. De vereniging Action Solidaire ten gunste van de behoeftigen steunt hun werk!

De vereniging Action Solidaire ten gunste van de behoeftigen (ASS) die aanspraak maakt op christelijke ethiek (verspreiding van de mensheid door middel van de waarden van het evangelie) heeft als exclusief doel een of meer hulp- en/of liefdadigheidsactiviteiten voor het bevorderen, ontwikkelen en promoten van acties in een gebied van sociale interventie.

De vereniging steunt een actie met de slachtoffers van de burgeroorlog die Oeganda teisterde onder leiding van het echtpaar James en Norah. Sinds 2008 hebben ze meer dan 60 wezen of "achtergebleven" wezen opgevangen en hen de liefde van een christelijk thuis geboden binnen het Nachu-project.

Onderwijs is altijd een van de pijlers geweest van dit ambitieuze project om jongeren te bevrijden van de generatiecyclus van armoede waaruit ze het zich niet kunnen veroorloven om op eigen kracht te ontsnappen.

Senioren komen nu aan het einde van hun middelbare schoolopleiding. Het volgen van beroepsopleidingen om hen in staat te stellen een baan te vinden en onafhankelijke volwassenen te worden, is van essentieel belang. Maar erg duur en buiten hun bereik of dat van James en Norah. Momenteel bedragen de kosten van een semester voor alle studenten € 10.

Alleen kunnen ze dat niet, maar met jouw hulp kunnen ze een vakopleiding volgen. ASD verbindt zich ertoe de studies van de eerste studenten van deze "Nachu-familie" te financieren. De eerste begunstigden van deze actie verbinden zich ertoe om gedurende meerdere jaren een deel van hun toekomstige inkomen te doneren om de studies van degenen die hen volgen te financieren.

U kunt ons helpen deze virtuoze cirkel te starten door bij te dragen in de studiekosten van de eerste generatie!

Jean Marc Brunel, ASS bestuurslid

ASD is lid van het collectief ASAH.


In de sectie Missie >Recent nieuws >