Volg mij !

Volg mij.jpg

Vandaag vervolgen we onze speciale serie De Uitverkorenen, dit keer met de getuigenis van Matthieu, de tollenaar. Zoals altijd eindig ik met een bemoedigend woord. Ik laat u achter met zijn getuigenis. 

Ik moet toegeven dat ik altijd een beetje speciaal ben geweest. Als ik mijn universum zou moeten beschrijven, zou ik kunnen zeggen dat ik het heb opgebouwd rond cijfers, modellen en logica. Van jongs af aan was mijn talent voor wiskunde voor iedereen duidelijk, waardoor ik de tollenaar in mijn regio kon worden.

Aan de ene kant had ik een comfortabel leven met een goedbetaalde baan. Maar aan de andere kant werd ik constant gemeden en gezien als een verrader die voor de binnenvallende Romeinen werkte. Volgens mijn joodse broers maakte ik hun leven moeilijker dan het was. Ze haatten me en zelfs mijn familie keerde me de rug toe!

God wist dat ik niemand pijn wilde doen. Ik wilde gewoon werken, een boekhouding voeren met uitmuntendheid. Zo ontmoette ik op een dag Simon Pierre en zijn broer André. Hun schuld aan het Romeinse rijk was werkelijk enorm, in feite een van de grootste die ik tot nu toe had gezien.

De Romeinse geldschieter van Kafarnaüm, Quintus genaamd, had besloten Simon Petrus gevangen te nemen, en hij vroeg me hem van tevoren te bespioneren om te controleren of hij een slechte truc beraamde. Dus terwijl ik hem volgde, was ik getuige van het beroemde wonder met de vis dat Jezus op een ochtend op het strand deed.

Voor het eerst in mijn leven begreep ik dat getallen voor mij niet langer de perfecte maatstaf waren om de wereld te definiëren. Ik had een onmogelijkheid voor mijn eigen ogen zien gebeuren, iets waar ik geen verstand van had en dat nooit door cijfers zou kunnen worden verklaard. Even onmogelijk bovendien als het zien van een verlamde wandeling die Jezus een paar dagen later genas. Ik was erbij toen ze hem van het dak haalden en toen Jezus hem in een oogwenk genas.

Mijn perceptie van het leven, dat tot dan toe zo ordelijk was geweest, brokkelde af en ik wist niet meer welke richting ik op moest. Zo ging het tot de dag dat Jezus langs mijn werk kwam, op mijn post waar ik belastingen inde. Hij keek me aan en zei: “Matthew, zoon van Alfeüs, volg mij. (aangepast van Mattheüs 9:9, BDS). In tegenstelling tot de andere Joden wees Hij mij niet af, Hij nodigde mij zelfs uit om bij Hem te komen.

Ik aarzelde geen seconde. Ik verliet mijn post, gaf de sleutels aan de Romeinse bewaker die me begeleidde en waagde de grootste sprong in het diepe van mijn leven: Degene volgen die me had aanvaard. Nu heeft mijn leven een richting en een doel.

Mijn naam is Matthew, zoon van Alfeus, en ik ben gekozen door Jezus.

Mijn vriend, je leven kan ook een duidelijke richting missen en je kunt je afgewezen voelen door de mensen om je heen. Maar zelfs als alles uit elkaar lijkt te vallen, heb je Iemand die je kunt volgen. Net zoals de ster de wijzen uit het Oosten leidde, roept Hij jou op om Hem in je dagelijkse leven te volgen en je te laten leiden. Accepteert u de uitnodiging? Hij is je beste vriend.

Jij bent een wonder!

Christian Mis

Dit artikel is een repost van de dagelijkse aanmoedigingsmail van One Miracle Every Day. Als je A Miracle Every Day gratis per e-mail wilt ontvangen, klik dan hier.


Recente artikelen >

Samenvatting nieuws van 20 maart 2023

Door de redactie
geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >