Getuigenis: "Moslims begrijpen en liefhebben"

getuigenis begrip en liefhebbende moslims

Sinds zijn bekering tot het christendom in de jaren tachtig heeft Salah zijn leven gewijd aan het brengen van het evangelie aan moslims. Met zijn vereniging Mahabba-France traint hij de kerken en voert hij acties uit op het terrein.

Salah Mokrani werd geboren in de Drôme in 1968. Als zoon van Algerijnse immigranten groeide hij op in een moslimgezin, in een context die hij omschrijft als moeilijk.

"Zoals veel kinderen van immigranten faalde ik op school, met analfabete ouders. Mijn oudere broers vervielen tot banditisme."

Een omgeving die volgens Salah een zeker communitarisme bevordert, een identiteitscrisis, maar ook de komst van een extremistische moslimstroming. "In deze periode raakte ik geïnteresseerd in de islam. Maar ik vond daar geen betekenis in mijn leven. Deze betekenis vond ik later in het christelijk geloof", legt hij uit. 

Het kruis en de dolk

Het was op 17-jarige leeftijd dat het leven van Salah veranderde. “Op straat gaf een man me een folder om de film 'The Cross and the Dagger' te gaan zien. Dit is het verhaal van een pastoor die werkt met gangsters in de Bronx". een bijbel. De volgende dag hoort hij dat zijn oudere broer Kamel, die hij tien jaar niet had gezien, zich tot het christendom heeft bekeerd.

"Het was gek! Dus ik zag hem weer, en ik herkende hem niet. Die dag nodigde hij me uit voor een christelijk kamp waar ik een buitengewoon moment had. Mijn leven was nooit meer hetzelfde."

Strijd tegen vooroordelen

Sindsdien heeft Salah geleefd om de boodschap van de Bijbel aan moslims te brengen. “Ik besefte al snel dat dat was waar God me toe riep. Dus ik serveer het. Ik ga naar gevoelige buurten om met de bewoners te praten. Ook bezoek ik de kerken om ze te trainen en te helpen moslims te begrijpen en lief te hebben". 

Een missie die hij nu met zijn vereniging Mahabba-France uitvoert, ondanks de vele uitdagingen die hij het hoofd moet bieden.

"Het is niet eenvoudig. Je moet een spade een spade noemen. Er is altijd racisme en afwijzing van moslims geweest in Frankrijk, en ook in onze kerken."

Dus Salah en Mahabba-France wapenen zich met geduld en pedagogie om bepaalde vooroordelen te bestrijden: “Het is een eerste grote uitdaging. Vervolgens moeten we christenen inspireren om uit hun kerken te komen om het goede nieuws te verkondigen. Ook moeten ze worden opgeleid zodat ze de islam en moslims leren begrijpen, zodat ze met hen in dialoog kunnen gaan. En tot slot is er nog veel werk aan de winkel voor de opvang en begeleiding van nieuwe bekeerlingen". 

"Het verwrongen beeld van de moslim doorbreken"

Maar Salah is optimistisch. En vol enthousiasme somt hij zijn ontmoetingen door de jaren heen op: een salafistische man ontmoet op een markt, nu een vriend. Huiskerken opgericht in gevoelige gebieden, "waar nooit iemand heen gaat om het goede nieuws te verkondigen". 

Dus Salah is all-in. Hij stelt geen grenzen. 

“Wat mij drijft? Het is liefde, heel eenvoudig. Het is dezelfde motivatie die Jezus dreef om te komen en voor ons op aarde te sterven. Moslims moeten gered worden. En ik heb het gevoel dat dat mijn missie is." 

Een missie die soms moed vraagt. "Ik heb bedreigingen meegemaakt, uiterst delicate situaties. Het is dus duidelijk dat je overtuigd moet zijn van wat je doet. Achteraf kan deze moed alleen van God komen". Salah nodigt iedereen uit die wil bidden voor Mahabba-France en voor moslims. 

“Mijn hoop is dat steeds meer kerken zich openstellen voor gevoelige buurten en voor onze zaak. Dat christenen buiten hun muren durven te komen. We moeten de vertekende visie van de moslim doorbreken. Hij is geen indringer en hij moet over het evangelie horen."

Theo Lombardo


In de sectie Missie >Recent nieuws >