Getuigenis van Matthieu Pasteur in Parijs: "Laten we klaar zijn om een ​​'goede reputatie' te verdienen bij onze verkozenen"

testimonial-matthieu-pasteur-laten we-klaar-goede-reputatie-verkozen.png

 

In navolging van de wet op het "separatisme" wilde de CNEF 75 de burgemeesters van elk arrondissement en de afgevaardigden ontmoeten om hen de evangelisch-protestantse kerken van Parijs voor te stellen. Op 8 oktober kwam de CNEF 75 bijeen in de Matteüskerk om de balans op te maken.

Pastor Matthieu Sanders beklimt haastig de trappen van zijn baptistenkerk in het 7e arrondissement van Parijs. "Het spijt me, ik werd beneden vastgehouden." Het moet gezegd worden dat de toespraken sinds 9 uur aan elkaar zijn gekoppeld in zijn eredienstkamer, gevuld met enkele tientallen vertegenwoordigers van CNEF 30, het departementale comité van de CNEF in Parijs.

“Er is een initiatief genomen om namens de CNEF 75 per post contact op te nemen met alle districtsburgemeesters en het centrale stadhuis van Parijs om afspraken te maken om de evangelische beweging voor te stellen. Vandaag maken we de balans op van dit initiatief. »

Dus iedereen komt zijn ervaring presenteren. “Er zijn enkele comebacks geweest. Er zijn al bijeenkomsten geweest en die verlopen over het algemeen goed. Er zijn natuurlijk ook gekozen functionarissen die niet reageren. We proberen ze nieuw leven in te blazen."

“Een goede reputatie verdienen”

Presenteer jezelf aan de politieke autoriteiten... Waarom precies? Voor de Frans-Amerikaanse dominee ligt het antwoord vooral in de Bijbel.

“Het komt overeen met de leer van de Schrift. De apostel Paulus dringt verschillende keren aan op de noodzaak om een ​​goede reputatie te hebben bij niet-gelovigen of buitenstaanders. De apostel Petrus doet het ook... Dus laten we klaar zijn, tussen aanhalingstekens, om een ​​goede reputatie te verwerven bij onze verkozenen, bij onze medeburgers! »

Maar het doel van CNEF 75 gaat natuurlijk veel verder dan het simpelweg gehoorzamen aan de leringen van de twee apostelen. “Ik denk dat op de lange, middellange en lange termijn het ontwikkelen van deze goede relaties met lokale autoriteiten de zichtbaarheid van de Kerk bevordert. En hoe meer de Kerk zichtbaar is, hoe meer ze mensen in de buurt kan bereiken met het Evangelie! »

"Aarzel niet om hulp te zoeken"

Maar, bekent Matthieu Sanders, het kan eng zijn om de politieke autoriteiten te benaderen. “Het is niet gemakkelijk om je zo open te stellen, je niet te laten overweldigen door een negatieve blik op het eerste gezicht, op het eerste gezicht. Maar het is belangrijk". Daarom moedigt hij pastoors en lokale kerken aan om hand in hand te werken om zichzelf bekend te maken in hun stad, hun buurt.

“Je moet deze dingen echt met een geest van dienstbaarheid benaderen. Ik zeg helemaal niet als lesgever. Het is een strijd voor mij, voor mezelf soms ook. Maar ik denk dat het zo benaderd moet worden. En aarzel dan niet om hulp te zoeken. En in het bijzonder door de CNEF, met zijn lokale afdelingen in elk departement”.

Theo Lombardo


In het kerkgedeelte >Recent nieuws >