De woestijn doorkruisen om de toegang tot drinkwater te verbeteren

Een doortocht door de woestijn ten gunste van toegang tot drinkwater

Hoop 360 is een solidariteits- en feestelijke race die tot doel heeft geld in te zamelen voor internationale solidariteitsprojecten geleid door ngo's met christelijke inspiratie. Dit jaar worden er 28 projecten aangeboden aan de deelnemers, waarvan er één wordt ondersteund door de vereniging Adra bij wie werkt toegang tot drinkwater in Mauritanië. Een terugblik op dit ambitieuze en spannende project!

Adra heeft voor missie om mensen die in grote onzekerheid leven in staat te stellen veranderaars te worden door hen de middelen te geven om armoede en onrechtvaardigheid te overwinnen. De ngo is wereldwijd actief en heeft vestigingen in Frankrijk.

Ondanks de acties en steun van partners binnen de Mauritaanse regering, wordt nog lang niet voldaan aan de behoefte aan toegang tot water en sanitaire voorzieningen, vooral in plattelandsgebieden. Guidimakha, het interventiegebied van het project vormt geen uitzondering op deze situatie.

De wilaya van Guidimakha, momenteel bevolkt door 308 inwoners, is een van de armste regio's van het land met een armoede-index van 457%. In sommige afgelegen en geïsoleerde dorpen halen huishoudens hun water uit slecht onderhouden beerputten en andere leggen kilometers af op ezels en gebruiken jerrycans om water te halen. Ook zijn verschillende bestaande infrastructuren afgebroken of moeten ze worden hersteld.

Met betrekking tot sanitaire voorzieningen blijkt uit de resultaten van de behoefteanalyse dat 42,3% van de huishoudens in Guidimakha geen latrines in huis heeft. Huishoudens zonder latrines oefenen open ontlasting uit en veroorzaken endemische infecties zoals diarree, darmparasieten die vaker voorkomen bij ondervoede kinderen en daarmee een risico voor de volksgezondheid vormen.

Zo wil Adra gemeenten helpen en ondersteunen bij projectmanagement en ondersteuning van het beheer van water- en sanitatiediensten op lokaal niveau.

Adra zal dus deelnemen aan het herstel van 8 niet-uitgeruste of niet-functionele boorgaten.

Er worden verschillende acties ingezet:

  • Rehabilitatie van waterpunten met installatie van zonnepompen en oprichting van waterbeheercommissies en training van reparateurs om onderhouds- en onderhoudstaken uit te voeren.
  • Bewustmakingsactiviteiten over goede hygiënepraktijken en het gebruik van latrines (huishoudens aangemoedigd om latrines te bouwen).
  • Aanleg van kunstwerken (waterterminals en reservoirs) en aansluiting op familietuinen en/of vrouwencoöperaties.
  • Training van vrouwen in landbouw- of tuinbouwtechnieken en bewustmaking van waterbeheer

Om dit project te helpen, kun je meedoen aan het avontuur Hoop 360. Een team doorkruist de woestijn op een kameel om kilometers te verzamelen voor dit project en zo geld in te zamelen!

Om het avontuur te volgen, het is begonnen Instagram ou Facebook.

Amelia Roumeas, coördinator van het ASAH-collectief


In de sectie Missie >Recent nieuws >