Innerlijke rust vinden ondanks moeilijke omstandigheden!

wat-als-vrede-alleen-van-hem-afhangt

Ik ben blij dat ik dit evangelie van de dag, dat mij zo na aan het hart ligt, met u kan delen, we lezen het samen: "En de vrede van God, die alles te boven gaat wat begrepen kan worden, zal uw hart en uw gedachten bewaken in Jezus Christus."

In een bepaalde periode van mijn leven, toen ik door een zeer moeilijk verdriet ging, ervoer ik de vrede van God die alle begrip te boven gaat. Hoewel mijn situatie het tegenovergestelde van vrede was, klampte ik me vast aan Gods vrede omdat mijn leven er letterlijk van afhing.

Hoewel alles pijn was, is er een goddelijke vrede die mijn ziel binnendrong, een vrede zoals ik nog nooit eerder had ervaren. Een vrede die me het leven gaf, me hoop gaf.

De vrede van God is de zekerheid van Zijn soevereiniteit, wetende dat hij de wereld in zijn hand houdt en dat er geen traan, pijn, gebed, situatie is die hij niet ziet, niet kent of niet hoort.

De Bijbel geeft ons een veelheid aan voorbeelden van vrede die alle begrip te boven gaat in situaties die doordrenkt hadden moeten zijn met angst, angst, zorgen, twijfels.

Neem bijvoorbeeld de vurige oven: Mesach, Sadrach en Abednego, maar ze waren niet alleen, er was een vierde man bij, hun vrede hing af van God en niet van hun omstandigheden.

Neem Daniël, in de leeuwenkuil, toen hij in een hongerige leeuwenkuil werd gegooid, geen haar van zijn hoofd werd geraakt, zijn vrede hing alleen van God af.

Paul, geketend in de gevangenis, hij was zo vredig dat hij lof uitte en de kettingen werden verbroken, zijn vrede hing alleen van God af.

Ik zou je vandaag de vraag willen stellen: wat voedt je gedachten en je ziel? Wat lees je, wat kijk je, waar luister je naar? Alles wat we onze ogen laten zien en onze oren laten horen, heeft effect op onze innerlijke rust.

We moeten onze vrede zoeken in de aanwezigheid en het Woord van God, daarin ligt ware vrede. Ons lot ligt vast, onze overwinning verzekerd! God wil het beste voor zijn kinderen, maar we hebben de verantwoordelijkheid om onze vrede van hem te halen, ongeacht de omstandigheden. Hij is de God die was, die is en die zal zijn!

Mylen-vraag


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >