Een oproep tot eenheid en getuigenis: gezamenlijke aanbidding in 2025!

Gezamenlijke aanbidding in 2025

De Nationale Raad van Evangelicalen van Frankrijk (CNEF) roept op tot eenheid en viering door op 5 oktober 2025 in heel Frankrijk gelijktijdige gezamenlijke aanbidding aan te bieden.

De Nationale Raad van Evangelicalen van Frankrijk (CNEF) heeft onlangs een ambitieus project voor het jaar 2025 onthuld: de organisatie van gezamenlijke erediensten op nationale schaal.

De centrale doelstelling van dit initiatief is om gezamenlijk Jezus Christus te vieren en het Goede Nieuws te delen, en tegelijkertijd de eenheid onder evangelische protestanten in Frankrijk te versterken. Het gaat ook om het manifesteren van hun identiteit en getuigenis voor de samenleving als geheel, en om het stimuleren van relaties en samenwerkingen binnen de gemeenschap.

De CNEF roept zijn 90 departementale commissies op om zich bij dit stimulerende initiatief aan te sluiten. Het idee is om gelijktijdige gezamenlijke diensten te coördineren die op 5 oktober 2025 in heel Frankrijk zullen plaatsvinden.

De leden van de CNEF hebben duidelijke doelstellingen voor deze vieringen gesteld: Jezus Christus vieren, de eenheid van evangelische protestanten versterken, hun identiteit bevestigen, relaties en samenwerking bevorderen, en vooral het Goede Nieuws van Jezus Christus delen, een evenement grote interkerkelijke organisatie die evangelische protestanten uit het hele land samenbrengt.

Tientallen gezamenlijke diensten zullen worden georganiseerd door de departementale CNEF-comités die dat wensen, en zullen dus heel Frankrijk bestrijken. In bijna een derde van de afdelingen zijn deze gemeentelijke diensten al een reguliere praktijk, wat de voortdurende inzet van de evangelische gemeenschap voor eenheid en viering onderstreept.

Salma El Monser

Afbeelding tegoed: CNEF

In het kerkgedeelte >Recent nieuws >