Een historische oproep van de CNEF: nationale bijeenkomst van evangelische protestanten gepland voor 2025

Untitled design (9)

Er is zojuist een belangrijke aankondiging gedaan tijdens de plenaire vergadering van CNEF. De organisatie stelt inderdaad een ongekend initiatief voor: het gelijktijdig houden van gemeenschappelijke erediensten in heel Frankrijk op 5 oktober 2025. Dit besluit heeft tot doel Jezus Christus te vieren, de eenheid van evangelische protestanten te versterken, hun identiteit te manifesteren en te getuigen van het goede Nieuws.

In een ambitieuze aanpak hebben de leden van de CNEF hiervoor een reeks duidelijke doelstellingen vastgesteld Feesten 2025.

Naast de eenvoudige religieuze viering willen ze de broederlijke banden tussen de verschillende denominaties verdiepen, relaties en gemeenschappelijk werk bevorderen en natuurlijk de verlossende boodschap van Jezus Christus delen.

Lokaal zijn het de Departementale Comités van de CNEF die deze vieringen zullen organiseren. Met bijna 90 commissies die al bestaan, ziet de schaal van het evenement er veelbelovend uit.

In ongeveer een derde van de departementen wordt al regelmatig een gezamenlijke eredienst georganiseerd, maar dit initiatief heeft tot doel deze praktijk uit te breiden tot het hele Franse grondgebied. Zondag 5 oktober 2025 zal dus een historisch moment zijn voor Franse evangelische protestanten.

Enkele tientallen gezamenlijke diensten zullen gelijktijdig plaatsvinden in verschillende regio's van het land, waardoor een echte golf van broederlijkheid en gedeelde spiritualiteit ontstaat.

De aankondiging van deze vieringen van 2025 getuigt van de wens van de CNEF om gelovigen te verenigen in een gemeenschappelijke benadering, rond hetzelfde geloof, voorbij de verschillen van denominaties.

Deze nationale bijeenkomst van evangelische protestanten vertegenwoordigt een krachtig getuigenis van geloof en toewijding aan Jezus Christus en belooft een nieuwe dynamiek te brengen in de religieuze gemeenschap in heel Frankrijk.

Salma El Monser 

Afbeelding tegoed: CNEF

In de sectie Bedrijf >Recent nieuws >