Libische christen ter dood veroordeeld wegens afvalligheid

Shutterstock_1536595652.jpg

Christenen roepen op tot gebed voor een Libische christen die ter dood is veroordeeld wegens afvalligheid.

Een Libiër, die vier jaar geleden christen werd, is zojuist ter dood veroordeeld wegens afvalligheid. Sinds zijn bekering is hij door milities gearresteerd en meerdere keren vastgehouden. Christenen roepen op om voor hem te bidden.

Het Hof van Beroep heeft zojuist de doodstraf voor afvalligheid bevestigd van een Libiër, een voormalige moslim die christen werd. Zorg in het Midden-Oosten Middle (MEC) herinnert eraan dat dit land nog geen wet heeft tegen afvalligheid.

Tijdens zijn proces werd de man niet bijgestaan ​​door een advocaat.

In Libië bepaalt de grondwettelijke verklaring van 2011, een tussentijdse grondwet, dat de islam de staatsgodsdienst is en stelt de sharia vast als de belangrijkste bron van wetgeving. de verslag 2021 van het US State Department on International Religious Freedom geeft een verklaring door van mensenrechtenactivisten dat de gewetensvrijheid van bekeerlingen tot het christendom, atheïsten en moslims die afwijken van salafistische interpretaties van de islam niet werd gerespecteerd.

Het document vermeldt ook de opmerkingen van christelijke ngo's zoals MEC, Open Doors USA en The Voice of the Martyrs, waarin zij de "intense sociale en economische druk om hun geloof af te zweren en terug te keren tot de islam" aan de kaak stellen die wordt geleden door moslims die zich tot een andere religie hebben bekeerd.

MC


In de rubriek Vervolging >Recent nieuws >