Een God die voorziet

Shutterstock_1702719778.jpg

De Bijbel leert ons dat onze God een God is die voor ons zorgt, die in onze behoeften voorziet. Zijn macht is grenzeloos, hij geeft ons leven in overvloed evenals zijn wijsheid. Hij vervult ons met zijn Heilige Geest, zegent ons. Hij biedt vaak zelfs meer dan we ons hadden kunnen voorstellen. In feite heeft hij ons al het grootste geschenk gegeven door ons zijn Zoon Jezus te sturen, die zijn leven voor ons gaf. 

Hier zijn tien verzen over dit thema:

"Oh! Eeuwige Heer! U bent het die de hemel en de aarde heeft geschapen door uw grote macht en door uw kracht te tonen. Niets is te bijzonder voor jou. » Jeremia 37:17

“Want de Heer geeft wijsheid; Uit zijn mond komen kennis en intelligentie. » Spreuken 2: 6

“Gezegend zij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft gezegend met allerlei geestelijke zegeningen in hemelse gewesten in Christus! » Efeziërs 1: 3

“De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen; Ik ben gekomen opdat de schapen leven hebben en overvloed hebben. » Jean 10: 10
“Weet u niet dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God hebt ontvangen en die u niet zelf toebehoort? » 1 Korintiërs 6:19
“Nu aan hem die, door de kracht die in ons werkt, oneindig veel meer kan dan we vragen of denken. » Efeziërs 3: 20
“Zie, ik zal iets nieuws doen dat op het punt staat te gebeuren: zult u het niet weten? Ik zal een pad banen in de woestijn, en rivieren in de eenzaamheid. » Jesaja 43: 19 
'Roep mij aan en ik zal je antwoorden; Ik zal je geweldige dingen vertellen, verborgen dingen, die je niet weet. » Jeremia 33:3
“Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat u kunt doen wat ik u heb aangedaan. » Jean 13: 15
“Hij die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem voor ons allemaal heeft overgegeven, hoe zal hij ons niet ook alle dingen met hem geven? » Romeinen 8:32
de Editors

Recente artikelen >

In Noord-Ierland de uitdaging om katholieke en protestantse kinderen samen onderwijs te geven

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >