Een redder is ons geboren!

redderwestne.png

Het is al dit weekend (d-2) dat we vieren dat Jezus in de wereld kwam om ons te redden!

Zoals de Bijbel zegt: 'Want een kind wordt ons geboren, een Zoon wordt ons gegeven, en de heerschappij zal op zijn schouder rusten; hij zal genoemd worden wonderbare Raadsman, machtige God, eeuwige Vader, Vredevorst” (Jesaja 9:6, S21).

Na ons een paar dagen te hebben verdiept in de verhalen van de personages uit de Bijbel, zoals die geïllustreerd worden in de serie De Uitverkorenen, is het tijd om het te hebben over de hoofdpersoon van de serie: Jezus.

Hij is natuurlijk het middelpunt van de geschiedenis, Degene die er alle betekenis aan geeft. Hij is "Alfa en Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde" (Openbaring 22:13, S21).

Ja, Jezus is het middelpunt van Kerstmis!

Mijn vriend, op deze dag bid ik dat je je liefde en je diepe gehechtheid aan Jezus kunt uiten voor wie Hij is, en voor de ongelooflijke dingen die Hij in je leven heeft gedaan. Moge Zijn liefde je overspoelen zodat je eropuit gaat en diezelfde liefde deelt met anderen, tot eer van Zijn Naam.

Dus prettige kerstdagen en vergeet niet: je bent gekozen om een ​​wonder te zijn!

Christian Mis


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >