Opiniepeiling in 26 landen toont achteruitgang van het christendom in het Westen

Opiniepeiling in 26 landen toont achteruitgang van het christendom in het Westen

Een onderzoek uitgevoerd in twintig landen door Ipsos Global Advisor onthult sterke verschillen in het religieuze landschap naar regio en generatie. Terwijl het Zuiden sterk doordrenkt is van het geloof in het bovennatuurlijke, ziet het Noorden een afname van het geloof, met echter een sterk geloof onder moslims met een allochtone achtergrond.

De resultaten van een gepubliceerd onderzoek 11 mei 2023 door Ipsos Global Advisor aangeven dat en uitgevoerd via persoonlijke en online interviews met 19 mensen in 731 landen. De minimumleeftijd voor respondenten verschilt per land en is minimaal 26 jaar.

Terwijl het Noorden steeds meer geseculariseerd en ontgoocheld is, in tegenstelling tot het Zuiden, benadrukt de Ipsos-studie dat jonge mensen die in verschillende landen wonen met een overwegend christelijke cultuur, zich minder snel dan hun ouderen identificeren als christenen, in het bijzonder als katholieken, maar dat degenen die dat wel hebben gedaan een religie verklaren zichzelf meer moslim of van een ander geloof.

Van de 16 van de 26 landen met het hoogste percentage katholieken, is het aandeel Gen Z'ers (geboren in 1997 en later) dat zich als katholiek identificeert gemiddeld 16 punten lager dan het aantal babygevers. ) die hun katholiciteit doen gelden. In België, Peru, Polen, Frankrijk en Chili er is zelfs een gemiddeld verschil van 20 punten.

In Frankrijk verklaart 41% van de volwassenen zich katholiek te zijn, maar 22% minder om zich als zodanig te presenteren in Generatie Z. In België zijn de cijfers respectievelijk 38% en 29%.

De trend wordt ook in mindere mate aangetroffen in 11 van de 12 landen waar ten minste 15% van de respondenten zich identificeert als protestant, evangelisch of christen zonder specifieke denominatie, met uitzondering van orthodoxen, mormonen en Jehova's getuigen.

Generatie Z zijn er minder geneigd dan babyboomers om zichzelf als christen te beschouwen, met een gemiddeld verschil van 11 punten. In Zweden en Australië zijn de verschillen groter dan 20 punten met respectievelijk 24 en 23 punten.

De verschillen verschillen echter naargelang de christelijke denominaties. Als 18% van de 16-74-jarigen zichzelf katholiek verklaart in Australië, presteren mensen van Generatie Z 5 punten beter dan de anderen. In Zweden zijn de cijfers 6% katholiek voor iedereen van 16-74 jaar oud, jongeren van generatie Z zijn 4% meer om te zeggen dat ze katholiek zijn. In Frankrijk zegt slechts 5% van deze leeftijdscategorie protestant, evangelisch of “gewoon christelijk” te zijn, maar onder de ondervraagde jongeren is dat 10%. In buurland België zijn er 2% meer jongeren die zich protestant, evangelisch verklaren dan in de rest van de bevolking (5%).

In de Verenigde Staten zegt 21% van de 18-74-jarigen dat ze katholiek zijn, maar er zijn 13% minder Gen Z-respondenten die dat wel doen. In het land waar het motto "In God We Trust" luidt, zegt 31% van de respondenten protestant, evangelisch of christelijk "anders" te zijn, maar onder Generatie Z is dat 7% minder.

Belang van de islam onder jongeren in het Westen

Onder moslims vinden we de grootste kloof ten gunste van religieus geloof tussen generaties. In westerse landen waar minder dan 2% van de volwassenen zich moslim noemt, zijn er gemiddeld 7% meer Gen Zers dan babyboomers die de islam als hun religie claimen, een bewijs van de vitaliteit van deze religie.

In Frankrijk zegt 6% van de volwassenen moslim te zijn, maar 7% meer onder de 16-74-jarigen. De cijfers zijn respectievelijk 4% en 10% in België en 6% en 16% in het Verenigd Koninkrijk. Het boeddhisme en het hindoeïsme boeken weinig vooruitgang in het Westen, maar in Canada noemen 6% meer jongeren zichzelf hindoe dan onder de 18-74-plussers als geheel (2%), terwijl in Australië de cijfers 3% hoger liggen (vergeleken met 2% onder 16-74-jarigen). In laatstgenoemd land zegt 2% van de respondenten boeddhist te zijn, maar behoort 5% tot generatie Z. De cijfers voor het hindoeïsme en het boeddhisme liggen beduidend lager dan die voor de islam in westerse landen.

Overtuigingen in het bovennatuurlijke en het belang van geloof

Getuigenis van de demografische vitaliteit van moslims enerzijds en de opkomst van een onbepaalde religiositeit anderzijds, volwassenen geloven voor 52% in het paradijs in de 26 onderzochte landen (waaronder Turkije, India of Japan), maar als we alleen mensen uit Generatie Z, ze zijn 19% meer. Het verschil is groter dan 20% in acht landen, waaronder Frankrijk, België, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Japan.

Wat betreft het geloof in bovennatuurlijke geesten (feeën, geesten, engelen, demonen, enz.), is het gemiddelde cijfer voor alle respondenten 49%, maar het is 21% meer onder jongeren, met verschillen van meer dan 20% in negen landen, waaronder Duitsland, Japan en Zweden.

Als 41% van alle respondenten gelooft in het bestaan ​​van de hel, stijgt dat cijfer tot 62% onder jongeren van generatie Z, met verschillen van meer dan 20% in 10 landen, waaronder Frankrijk en België.

Over het algemeen gelooft 66% van de Amerikanen in de hemel, vergeleken met 31% van de Fransen en 22% van de Belgen. Ze geloven respectievelijk 53%, 25% en 16% in het bestaan ​​van de hel, en 54%, 25% en 18% geloven in dat van de duivel.

Van de respondenten uit de 26 landen zegt 76% dat het geloof in God of een hogere macht hen in staat stelt crises te boven te komen, een vergelijkbaar cijfer met betrekking tot het idee dat dit geloof zin geeft aan het leven. 71% gelooft dat het hen gelukkiger maakt dan gemiddeld. 81% van de Amerikanen, 66% van de Fransen en 58% van de Belgen gelooft dat het geloof hen in staat stelt crises te boven te komen. Van hen gelooft respectievelijk 79%, 63% en 59% dat het geloof zin geeft aan hun leven.

Andere cijfers in de Verenigde Staten en ontmanteling van kerken in Europa

Dat blijkt uit een peiling die op 20 juli door Gallup is gepubliceerd geloof in God, hemel en hel blijft dalen in de Verenigde Staten, terwijl andere cijfers worden gegeven dan die van Ipsos. Amerikanen geloofden in 79 voor 2016% in God, vandaag zijn ze 5% minder om het te zeggen. Het geloof in het bestaan ​​van de hemel steeg van 71% naar 67%. Die in het bestaan ​​van de hel ging van 64% naar 59%, en die in het bestaan ​​van de duivel van 61% naar 58%.

In Europa wordt de teloorgang van het christelijk geloof met name weerspiegeld door de ontmanteling van kerken die worden omgevormd tot locaties of hotels, vooral in België. Zo werd het gebouw van de Sint-Antoniuskerk in Brussel omgevormd tot een klimclub genaamd Maniak Padoue.

Eveneens in de Belgische hoofdstad is een Anglicaanse kerk omgevormd tot een nachtclub genaamd Spirito, waarvan het embleem een ​​priester voorstelt die een non kust.

Jean Sarpedon

Afbeelding tegoed: Shutterstock/Benoist

In de internationale sectie >Recent nieuws >