Een zeldzame 'Slavenbijbel' momenteel te zien in een museum in Nederland

shutterstock_638952217.jpg

“Elke verwijzing naar vrijheid weglatend, is het een krachtige en huiveringwekkende herinnering aan hoe blanke christenen zelfs heilige teksten manipuleerden en misbruikten om slaven te controleren en slavernij te legitimeren. »

De Universiteit van Glasgow heeft in bruikleen gegeven aan het Museum van het Sint-Catharinaklooster, Utrecht, Nederland, “Slaaf Bijbel”. Een zeer zeldzaam document, aangezien er momenteel slechts drie "Slavenbijbels" worden vermeld. Deze lening is opgezet als onderdeel van een gospelmuziek tentoonstelling.

“Slavenbijbels” zijn bijbels waaruit 90% van het Oude Testament en 50% van het Nieuwe Testament is verwijderd. Deze bijbels waren bewerkt door pro-slavernij-mensen om de passages met betrekking tot vrijheid, emancipatie of zelfs gerechtigheid te verwijderen. De kopie uitgeleend aan het museum van het Sint-Katelijneklooster, en gedigitaliseerd, is beschikbaar door op deze link te klikken.

Door deze bijbel in bruikleen te geven aan het Nederlandse museum, wil Julie Gardham, senior assistent-bibliothecaris aan de Universiteit van Glasgow Library, de manipulatie aan de kaak stellen van teksten gemaakt door "blanke christenen" om "slaven te beheersen en slavernij te legitimeren".

“Elke verwijzing naar vrijheid weglatend, is het een krachtige en huiveringwekkende herinnering aan hoe blanke christenen zelfs heilige teksten manipuleerden en misbruikten om slaven te controleren en slavernij te legitimeren. »

"Deze Bijbel kan worden geïnterpreteerd als een manier om te zeggen: 'We willen deze Afrikanen bekeren, maar we gaan ze niets leren dat tot opstand zal aanzetten'", legt Anthony Schmidt, een van de curatoren van de bijbel museum in Washington, in de kolommen van Leisteen in 2018.

Deze "Slavenbijbel" wordt tentoongesteld naast de toga van Martin Luther King en een van de eerste Hammond-orgels. De tentoonstelling, die te zien is tot 16 januari 2023, wordt ook onderbroken door live optredens en conferenties.

MC


Recente artikelen >

Samenvatting van het nieuws voor 29 september 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >