10 Bijbelverzen om je deze week weer moed te geven!

shutterstock_195544595.jpg

Voor velen staat deze week synoniem voor terug naar school. De zomer loopt ten einde en het is tijd om weer naar school, college of werk te gaan...! We hebben allemaal een iets andere relatie met deze periode. Sommigen gaan er met tegenzin heen en hebben al spijt van hun vakantie, terwijl anderen zich verheugen in dit nieuwe seizoen vol beloften.

Wat je gemoedstoestand ook is, we nodigen je uit om 10 bijbelverzen te (her)ontdekken om je te motiveren en te sterken. Omdat we met de Heer al de overwinning hebben, is hij het die onze kracht vernieuwt en onze zeilen inademt!

1) “Heb ik je niet dit bevel gegeven: wees sterk en vat moed? Wees niet bang of ontzet, want de Heer, uw God, is met u waar u ook gaat. »Jozua 1:9

2) "Wat je ook doet, doe het met een goed hart, als voor de Heer en niet voor mensen" Kolossenzen 3:23

3) “Want het is geen geest van verlegenheid die God ons heeft gegeven, maar een geest van kracht, liefde en wijsheid. 2 Timoteüs 1:7

4) “Maak je nergens zorgen over; maar maak in alles uw noden bekend aan God door gebeden en smekingen, met dankzegging. » Filippenzen 4:6

5) "Gaat u niet aan de huidige tijd aan, maar wordt getransformeerd door de vernieuwing van de geest, zodat u kunt onderscheiden wat de wil van God is, wat goed, aangenaam en volmaakt is." » Romeinen 12:2

6) “Want de ogen van de HEER strekken zich uit over de hele aarde, om hen te ondersteunen wiens hart geheel van hem is. » 2 Kronieken 16:9

7) “Maak je dus geen zorgen over morgen; want morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg van zijn. » Mattheüs 6:34

8) “Want ik ken de plannen die ik voor u heb gemaakt, zegt de Heer, plannen van vrede en niet van ongeluk, om u een toekomst en hoop te geven. » Jeremia 29:11

9) “Want zo zegt de Here Here, de Heilige van Israël: In vrede en rust zal uw redding zijn, in vrede en vertrouwen zal uw kracht zijn. » Jesaja 30:15

10) “Je zult zes dagen werken en al je werk doen. Maar de zevende dag is de sabbatdag van de Heer, uw God: u zult geen werk doen” Exodus 20:9-10

de Editors


Recente artikelen >

Nieuwsoverzicht voor 30 mei 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >