10 verzen om te leren rusten

10 verzen om te leren rusten

In onze moderne samenleving wordt rust vaak over het hoofd gezien en onderschat. Toch is het essentieel voor ons fysieke, mentale en spirituele welzijn. Hier zijn 10 Bijbelverzen om te leren stoppen en eindelijk echt te rusten.

1. Mattheüs 11:28-30

"Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last licht."

2. Psalm 23:1-3

"L'Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son naam."

3. Exodus 33:14

"De Heer antwoordde: Ik zal zelf met je wandelen en je rust geven."

4. Psalm 127:2

"Tevergeefs sta je vroeg op, ga je laat naar bed en eet je het brood der smarten; hij geeft evenveel aan zijn geliefden terwijl ze slapen."

5. Marcus 6:31

"Jezus zei tegen hen: Ga naar een eenzame plaats en rust wat uit. Want het was een komen en gaan van velen, en ze hadden niet eens tijd om te eten."

6. Psalm 4:8

"In vrede ga ik liggen en onmiddellijk val ik in slaap, want U bent het, Heer, die mij veiligheid geeft in mijn woning."

7. Jesaja 40:29-31

"Hij geeft kracht aan de vermoeiden, en vergroot de kracht van de zwakken. Jonge mannen worden moe en moe, en jonge mannen wankelen; maar zij die op de Heer vertrouwen, hernieuwen hun kracht. vermoeid, zij lopen en worden niet vermoeid."

8. Psalm 37:7

"Rust in de Heer en hoop op hem; wees niet boos op hem die slaagt in zijn wegen, op de man die zijn kwade plannen overwint."

9. Spreuken 3:24

"Als je gaat liggen, zul je niet bang zijn; en als je gaat liggen, zal je slaap zoet zijn."

10. Hebreeën 4:9-11

"Er blijft dus een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie ingaat in Gods rust, rust van zijn werken, zoals God rustte van de zijne. Laten we er daarom naar streven om in te gaan in deze rust, opdat niemand valt door dezelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid."

Mogen we, terwijl we over deze verzen mediteren, leren rusten in God en de vrede en sereniteit vinden die we nodig hebben in ons dagelijks leven.

de Editors

Afbeelding tegoed: Shutterstock/Manop Boonpeng

Recente artikelen >

Samenvatting van het nieuws voor 21 september 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >