3 bijbelse tips om door te zetten en vreugde te behouden ondanks de uitdagingen

3 bijbelse tips om door te zetten en vreugde te behouden ondanks de uitdagingen

Vandaag lezen we in Romeinen 12:12: “Verblijd u in uw hoop; wees geduldig in nood; bid trouw. »

We gaan dit vers in 3 delen omdat het vol rijkdom zit.

Allereerst : wees blij vanwege uw hoop. Ben je het met me eens dat onze vreugde te vaak gebaseerd is op de emoties die we voelen, wat we hebben, alles om ons heen en onze omstandigheden?

Hier is de apostel Paulus heel duidelijk, hij zegt tegen ons: "Verblijd u vanwege uw hoop". De vreugde van elke christen moet voortkomen uit de hoop die we hebben op onze levende God, die werkt en tussenbeide komt, en wiens beloften vast en zeker zijn.

Seconde: wees geduldig in nood. Natuurlijk ervaren we momenten van verdriet veroorzaakt door lijden, of het nu gaat om ziekte, zorgen om kinderen, een scheiding met een echtgenoot. Vooral in ons huidige leven leven we in onzekere tijden, dus soms is het waar dat we kunnen zeggen dat er meer onderwerpen van verdriet zijn dan van vreugde. Maar zoals Jezus tegen zijn discipelen zegt in Johannes 16, vers 33: hij heeft de wereld overwonnen. Daarom moeten we blij en geduldig zijn ondanks de nood, aangezien de basis van onze hoop ligt in hem aan wie de toekomst toebehoort. Hij heeft de eindoverwinning behaald en we kunnen zijn vrede opeisen in onze moeilijkste tijden.

Derde: bid trouw. Laten we ons hart een tijdje doorzoeken. Bidden we altijd trouw, in alle omstandigheden? We moeten volharden in gebed in goede en slechte tijden. We moeten een constant gebedsleven hebben, zelfs als het antwoord langzaam op zich laat wachten.

Bedenk dat God nooit te laat is. 

Mylen-vraag


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >