3 Bijbelteksten die vaak uit hun context worden gehaald

shutterstock_1641364489.jpg

De Bijbel is geen boek met troostrijke citaten die we kunnen kiezen op basis van onze persoonlijke omstandigheden. Dit is het verhaal van hoeveel we de Heer nodig hebben en hoe we, door de verlossende aard van God, nog een kans krijgen om het leven boven de dood te verkiezen.

De kans is groot dat je elke dag verzen leest die uit hun verband zijn gehaald, of het nu een “vers van de dag” is in een Bijbel-app, e-mail of post op sociale media (of zelfs op InfoChrétienne!).

Wanneer we proberen de betekenis van een enkel bijbelvers te begrijpen uit een passage die bedoeld is voor een specifieke tijd, plaats en/of groep mensen, en het gebruiken om het toe te passen op onze specifieke levensomstandigheden, lopen we het risico onze eigen mening binnen te laten komen. de weg van de waarheid van de Schrift.

Hoewel het geweldig is dat zoveel prachtig geschreven passages ons zoveel hoop geven, is het belangrijk dat we de tijd nemen om Gods bedoeling te begrijpen om ze in Zijn Woord op te nemen.

Als we niet de moeite nemen om de context van een vers volledig te begrijpen, missen we de volheid van Gods Woord. We maken dat het Woord van God ons aangaat, terwijl het in werkelijkheid om Hem gaat.

Hier zijn 3 Bijbelverzen die vaak uit hun verband worden gehaald:

1. God houdt zijn beloften

“Want ik ken de plannen die ik voor je heb bedacht, zegt de Heer, plannen van vrede en niet van ongeluk, om je een toekomst en hoop te geven. - Jeremia 29:11 (LS)

Veel christenen interpreteren dit vers verkeerd als een persoonlijke belofte dat God alles perfect voor hun leven had gepland, terwijl het in werkelijkheid aan de natie Israël was geschreven.

De Israëlieten leefden als slaven in ballingschap in Babylon (Jeremia 29:1-4); het nieuws in deze passage was echter niet wat ze wilden horen - het zou nog 70 jaar duren voordat God hen bevrijdde uit ballingschap en slavernij - wat betekent dat de meeste van degenen die deze boodschap hoorden deze dag niet zouden meemaken. Gods belofte was voor toekomstige generaties van Israël.

Deze passage dient om de Israëlieten te herinneren aan de reden van hun gevangenschap (hun voortdurende ongehoorzaamheid aan God), om hen te vertellen hoe ze moesten leven tijdens hun ballingschap, en om hen te beloven dat God hen uiteindelijk zou herstellen.

Zoals je kunt zien, is deze passage niet rechtstreeks op ons van toepassing, maar we kunnen duidelijk de aard van God zien en hoe hij zijn kinderen nooit de rug toekeert.

Dit vers laat ook zien hoe God ons soms moet disciplineren. Zelfs in onze donkerste tijden waakt hij over ons, wachtend tot we bij hem terugkeren. Niets wat we doen kan Hem ervan weerhouden van ons te houden (Nehemia 9:31).

2. God maakt alle dingen goed

“Bovendien weten wij dat alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, voor hen die naar zijn voornemen geroepen zijn. - Romeinen 8:28 (LS)

Soms als er slechte dingen gebeuren, is er geen verklaring. Dood, ziekte, misdaad, pijn en armoede bestaan ​​alleen vanwege de zonde. Deze passage is niet geschreven om degenen die lijden te troosten.

Laten we de uitdrukking "in alle dingen werkt God ten goede" niet verwarren met "God maakt alle dingen goed". Niet alles is altijd goed, zelfs niet voor degenen die God liefhebben. Jezus vertelde ons zelfs dat we zouden lijden (Johannes 16:33).

Integendeel, wat deze passage ons vertelt, is dat als we God liefhebben en gehoorzamen, Hij elke situatie (goed of slecht) kan nemen en er iets goeds uit kan halen. Het is de kracht van God die zich uitdrukt.

Dus als de vijand denkt dat hij een traumatische ervaring kan gebruiken om ons van God weg te trekken, laten we dan niet toegeven, maar ons in plaats daarvan tot God wenden en hem laten zien hoeveel hij van ons houdt.

3. God verlost ons van de zonde

“Omdat ik niet het goede doe dat ik wil, en ik het slechte doe dat ik niet wil. - Romeinen 7:19 (LS)

Als je een excuus wilt om in zonde te blijven leven, zou je kunnen denken dat dit vers perfect voor jou is. Vanwege onze zondige natuur is het een dagelijkse strijd om rechtschapen te leven. Wetende dat Paulus ook met deze problemen worstelde, lijkt ons gelijk te geven.

Toch rechtvaardigt Paulus zijn zondige natuur niet; hij beschrijft wat een 'geestelijke strijd' wordt genoemd.

Wanneer we besluiten Jezus te volgen en Hem de Heer van ons leven te maken, ontstaat er een conflict tussen de verlangens van de Geest en de verlangens van het vlees.

Hoewel we ons aan God hebben overgegeven, strijden we nog steeds tegen de verlangens van het vlees. We willen niet zondigen, maar toch. Het is frustrerend als we er altijd naar streven om het juiste te doen.

Ook al zijn we van de zonde verlost (Romeinen 6:18), we kunnen er het slachtoffer van worden omdat we nog niet volmaakt zijn (Filippenzen 3:12).

Moed scheppen! Als je ervoor hebt gekozen om Jezus te volgen, ben je "gered" van je zonde (Romeinen 10:9).

De hele Bijbel is nuttig voor ons vandaag

‘De hele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, te overtuigen, te corrigeren en te instrueren in rechtschapenheid, opdat de man van God volmaakt en geschikt zal zijn voor elk goed werk. - 2 Timoteüs 3:16-17 (LS)

De volgende keer dat je met een enkel vers wordt geconfronteerd, nodig ik je uit om het te raadplegen en de volledige betekenis ervan te begrijpen. Als je niet weet hoe, onthoud dan dat het begint met het lezen van de omringende verzen en het ontdekken en leren over de oorspronkelijke ontvanger. Je zult dan in staat zijn om te onderscheiden waarom de auteur voor hen heeft geschreven.

Zelfs als een passage niet direct op ons van toepassing is, kunnen we nog steeds nuttige informatie over God verzamelen, en we kunnen er zeker van zijn dat wat hij toen voor die mensen deed, hij nu voor ons zal doen. .

de Editors

Artikel door Jennifer Jabbour vertaald en gedeeltelijk overgenomen van de site crosswalk.


Recente artikelen >

21 februari 2024 Nieuwsoverzicht

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >