7 verzen die ons eraan herinneren dat we in God niets te vrezen hebben

Shutterstock_520066774.jpg

Deze wereld is geagiteerd, rusteloos, verward, maar in Hem hebben we een anker, een kompas, een verzekering. Terwijl alles om ons heen woelig is, worden we geroepen om Jezus zonder angst te volgen. Laten we ons bij het lezen van de 7 verzen ervan overweldigen door de rust die de Vader ons schenkt. 

"Wees kalm, wees niet bang, en laat je hart niet gealarmeerd zijn", Jesaja 7: 4

“Het is in de terugkeer naar God en rust dat je redding zal zijn, het is in kalmte en vertrouwen dat je kracht zal zijn. » Jesaja 30: 15

“Ik laat je vrede, ik geef je mijn vrede. Ik geef je niet zoals de wereld geeft. Laat uw hart niet verontrust zijn, noch verontrust. » Jean 14: 27

“Heb ik je niet dit bevel gegeven: wees sterk en vat moed? Wees niet bang of ontzet, want de Heer, uw God, is met u waar u ook gaat. » Jozua 1:9

“Maar wie naar mij luistert, zal in vertrouwen rusten, hij zal rustig en zonder angst voor enig kwaad leven. » Spreuken 1: 33

“Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar gerechtigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. » Romeinen 14:17

“Maak je dus geen zorgen over morgen; want morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg van zijn. » Matteüs 6: 34

de Editors


Recente artikelen >

Nieuwsoverzicht voor 30 mei 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >