Leden van het Amerikaanse Congres spreken zich uit tegen de groeiende onverdraagzaamheid jegens christenen in het VK

Amerikaanse congresleden spreken zich uit tegen de groeiende onverdraagzaamheid jegens christenen in het VK

Boetes voor stille gebeden buiten abortusklinieken, straatpredikant veroordeeld in eerste aanleg voor het niet gebruiken van het geclaimde voornaamwoord van een transgender, zou het Verenigd Koninkrijk een land worden van intolerantie en vijandigheid jegens transgenders? Amerikaanse wetgevers spreken zich uit tegen wat zij zien als toenemende vervolging.

Vier eeuwen geleden verlieten protestanten, beïnvloed door het calvinisme, het VK nadat ze uit alle openbare ambten waren verbannen vanwege hun kritiek op de Church of England. Deze puriteinen, de eerste Europese inwoners van Amerika en bekend als de Pilgrim Fathers, zijn in de herinnering van de Verenigde Staten binnengedrongen die zich sinds De toespraak van de democratische president Franklin Roosevelt over "de vier vrijheden" missie om te waken over het recht om overal ter wereld je geloof te kiezen. In die toespraak van 1941 zei de Amerikaanse president: "Ten tweede is de vrijheid van iedereen om God te eren zoals zij dat nodig achten - waar ook ter wereld."

Of het nu gekozen functionarissen zijn, de Commission on Global Religious Freedom (USCIRF) of de Goodwill Ambassador for Global Religious Freedom van de Verenigde Staten (een moslim sinds 2021, Rashad Hussain), Washington is van plan aanvallen op de vrijheid van geloof en aanbidding aan de kaak te stellen. zeven congresleden ondertekenden op 15 maart mede een brief gericht aan ambassadeur Hussain, geschreven door de Republikeinse vertegenwoordiger van Texas Chip Roy, waarin hij hem vroeg zijn aandacht te richten op de verslechterende behandeling van christenen in het Verenigd Koninkrijk, de nauwste bondgenoot van de Verenigde Staten.

Straffen voor stille gebeden

De brief vermeldt de zaak van Adam Smith-Connor, ex-militair een boete van £ 100 voor het stil bidden buiten een abortuskliniek in Bournemouth, Zuid-Engeland. De man zei dat hij spijt had dat hij 22 jaar geleden had betaald voor een abortus van zijn vriendin en daar aan het bidden was voor de ziel van zijn kind. Een gemeenteambtenaar meldde hem dat hij in strijd handelde met een bevel tot bescherming van de openbare ruimte (PSPO), een regeling die een bufferzone ter grootte van een voetbalveld creëert rond de betreffende klinieken en waarbinnen het onder meer verboden is om bidden.

Minstens vijf gemeenten hebben PSPO's aangenomen, zeggen de acht ondertekenaars van de brief dat "het VK een zorgwekkende weg is ingeslagen die zou kunnen leiden tot existentiële bedreigingen van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en zelfs de vrijheid van denken."

Wat deze laatste vrijheid betreft, werd deze over het hoofd gezien toen de agenten vroegen waarom Smith-Connor aan het bidden was. Deze verordeningen zijn inderdaad specifiek gericht op anti-abortusgebeden en alle activiteiten die verband houden met deze overtuigingen, zoals knielen of het maken van een kruisteken.

Op 6 december werd Isabel Vaughan-Spruce, een katholieke anti-abortusactiviste, door de politie gearresteerd. nadat ze agenten had verteld dat ze 'misschien had gebeden' in haar hart, in de bufferzone rond een abortuskliniek in Birmingham. In dezelfde stad in Midden-Engeland was ook een katholieke priester, pater Sean Gough, vervolgd. De twee christenen wonnen hun zaak in de rechtbank op 16 februari. Buiten de rechtbank hield een van de demonstranten een bord vast met de tekst "Bidden is geen misdaad. HRA 1998".

De HRA (Human Rights Act) zet het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens om in Brits recht, waarvan artikel 9 de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst garandeert. Een vrijheid die volgens organisaties als Christelijke bezorgdheid ofAlliantie die vrijheid verdedigt UK.

Wat de ondertekenaars van de brief zorgen baart, is dat deze maatregelen zich zouden kunnen uitstrekken tot twee naties van het koninkrijk. "Het parlement overweegt wetgeving die deze censuurzones voor religieuze vrijheid zou instellen rond abortuscentra in Engeland en Wales, en heeft onlangs amendementen op deze wetgeving verworpen die zouden hebben verduidelijkt dat stil gebed en consensuele gesprekken niet als misdaden kunnen worden beschouwd", benadrukken ze, eraan toevoegend dat " het arresteren van individuen voor stil gebed is een grove, agressieve en nodeloos escalerende aanval op fundamentele vrijheden.” 

Terwijl minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt Philip Mountstephen, bisschop van Truro, opdracht had gegeven de vervolging van christenen over de hele wereld te bestuderen en een relatie met aanbevelingen die de regering heeft overgenomen in juni 2019 ziet het Verenigd Koninkrijk veel gevallen van sancties tegen gelovigen, met name op het gebied van seksualiteit en geslacht, merkt Andrea Williams op, CEO van het Christian Legal Centre (CLC) gevestigd in Londen en verbonden aan Christian Concern.

Volgens haar behandelt haar in 2007 opgerichte non-profitorganisatie jaarlijks ongeveer 1 zaken van mensen die vanwege hun geloof in moeilijkheden verkeren en krijgt ze bijna dagelijks telefoontjes van ouders die boos zijn op de ideologisering van de school.

Genderkwesties en godsdienstvrijheid

Onder de CLC-cliënten werd dr. David Mackereth op 56-jarige leeftijd ontslagen door het Department for Work and Pensions, omdat hij niet het voornaamwoord had gebruikt dat zijn transgenderpatiënt wilde, maar het voornaamwoord dat verband hield met zijn biologische geslacht. Justitie schatte dat in 2019 zijn religieuze overtuiging respecteerde de menselijke waardigheid van zijn patiënt niet. De verklaring van de dokter wordt op 28 en 29 maart in hoger beroep onderzocht. Een leraar werd om dezelfde reden ontslagen en verloren in de rechtbank, in het Hooggerechtshof van Engeland en Wales afgelopen oktober.

"Als mij dit alles in de jaren tachtig was verteld, zou het zijn geweest alsof iemand me over Mars had verteld", zegt Williams, die eraan toevoegt dat een dergelijke manier van denken de meeste mensen vreemd was.

merkt echter op Tim Wyatt, in het eerste christendom, sancties tegen christenen die hun baan zijn kwijtgeraakt vanwege hun mening of de uiting van hun geloof in de context van hun werk, worden het vaakst snel vernietigd door de rechtbanken.

Jean Sarpedon

Afbeelding tegoed: Shutterstock/ Dave Colman

In de internationale sectie >Recent nieuws >