Bid voor degenen die met verleiding worstelen

laten we bidden voor die zorgen

Vanmorgen wil ik bidden voor en met degenen die worstelen met verleiding.

Ik wil je graag vertellen dat je niet de enige bent in deze strijd. Jezus staat aan jouw zijde. De Bijbel zegt: “Hij werd op alle punten verzocht, net als wij” (Hebreeën 4:15).

Jezus is niet afstandelijk en ontoegankelijk. Hij ervoer in zijn vlees en in zijn ziel dezelfde beproevingen als wij.

Maak je een periode door van afwijzing, minachting, oneerlijke beschuldigingen, verraad, verlatenheid, vermoeidheid, vermoeidheid... Hij heeft dit allemaal meegemaakt.

Verraden door Judas, ontkend door Petrus, door iedereen in de steek gelaten, gaat hij naar Golgotha. In Getsemane vallen al zijn discipelen in slaap terwijl hij de verschrikkelijkste strijd van zijn leven voert.

Toen hij met zijn bediening begon, beschuldigden sommigen in zijn eigen familie hem ervan gek geworden te zijn (Marcus 3:21). Hij onderging het gejoel van een menigte die door de religieuze mensen van zijn tijd tegen hem werd opgehitst. Hij wordt ten onrechte ter dood veroordeeld, en een van de bandieten veracht en beledigt hem.

Tijdens zijn dienst ervoer hij vermoeidheid, dorst en honger.

Als je op duizend en één manieren in de verleiding komt, als je in de verleiding komt om terug te keren, als je in de verleiding komt om je in een destructieve praktijk te storten, benader hem dan met vertrouwen, hij begrijpt je pijn, hij ziet je tranen, hij kent je alarmen, hij zegt tegen je: "Ik ben daar geweest, ik begrijp je en ik wil je helpen."

Christen zijn betekent niet een leven leiden zonder verleidingen, zonder drama, zonder moeilijkheden. Er zullen donkere tijden zijn, slechte tijden, beproevingen, maar te midden van al deze dingen is er Jezus, degene die je begrijpt.

"Heer, deze ochtend bidden we samen voor degenen die, onder de druk van de tegenstander, vreselijke verleidingen ervaren. We bidden dat hun geest bevrijd mag worden van deze kwade gedachten.

Als dit uw situatie is, nodig ik u uit om voor uzelf te bidden en te zeggen: “Dank U Heer dat U in tijden van beproeving en verleiding niet naar mij toekomt met verwijten of met morele lessen, maar dat U mij een helpende hand uitsteekt omdat U begrijp me. Jij bent mijn verdediger, mijn advocaat, en je weet hoe je mijn zaak moet bepleiten, omdat je momenten van eenzaamheid, afwijzing en verlatenheid hebt meegemaakt. Bevrijd mij van al deze duistere gedachten, in de naam van Jezus, die in alle dingen verleid is, heeft overwonnen, amen!

avec amour,

Paul Calzada, 

Beeldcredits: Shutterstock / Deemerwha studio

In de categorie spiritualiteit >Recent nieuws >