God vinden door christelijke meditatie

God vinden door christelijke meditatie

Al meer dan 2000 jaar doorkruist christelijke meditatie de eeuwen heen en voedt het geloof van veel christenen. Het neemt verschillende vormen aan en blijft een van de bevoorrechte plaatsen van ontmoeting met God, en van waaruit vele genaden vloeien. Maar hoe vind je God door meditatie?

Christelijke meditatie is deze tijd van intieme uitwisseling, van vriendschap, waarin God zichzelf aanwezig maakt. In de christelijke traditie is meditatie verdeeld in twee hoofdstromingen: meditatie over het woord van God en stil gebed. Beide vereisen stilte en het zich beschikbaar stellen voor de Heer om naar Hem te luisteren.

Meditatie over het woord van God

Twee manieren van bidden maken deel uit van dit meditatieproces: lectio divina en ignatiaans gebed.

Lectio divina is een vorm van christelijke meditatie die bestaat uit 4 fasen: lectio, dat wil zeggen het moment waarop we het woord van God lezen en herlezen. We proberen elementen te vinden die meer specifiek bij ons resoneren en ons uitdagen. Dan komt de tijd van meditatie, waarin we ons tot God wenden om te proberen te begrijpen wat zijn woord ons vandaag de dag in het concrete leven vertelt.

Dan is er de oratio, een directe dialoog met God, en tenslotte de contemplatio, die ons helpt een hart te behouden dat aandachtig blijft voor de aanwezigheid van Christus. Tijdens zijn gebed zullen degenen die lectio divina beoefenen zichzelf deze drie vragen kunnen stellen en er met waarheid en nederigheid over kunnen mediteren: wat vertelt deze tekst mij over mezelf? Wat vertelt het mij over God? En wat vertelt het mij over mijn relatie met God?

Het ignatiaans gebed, ontwikkeld aan het einde van de XNUMXe eeuw door Ignatius van Loyola, biedt een andere benadering: die van het beschouwen van Christus die leeft en handelt in de wereld vanuit een passage uit de Schrift.

Dit gebed, dat meerdere keren bestaat, is vooral een manier om je door de Heer te laten aanraken en je vriendschap met Hem te personaliseren. Nadat de tekst is gelezen, kan de biddende persoon zijn ogen sluiten en zich het tafereel met al zijn zintuigen voorstellen. Wat doet Jezus in dit gedeelte? Wat zegt ze ? Wat is de omringende atmosfeer? Welke geluiden en geuren zijn aanwezig tijdens deze scène?

Door dit tafereel samen met Jezus ten volle te beleven, wordt het gemakkelijker Gods wil voor je leven te begrijpen en Hem in het geheim van je hart aan te spreken.

Deze twee meditatieve praktijken bevestigen het: de Schrift is een kostbaar hulpmiddel om te bidden en God aan te spreken.

Stil gebed

Stil gebed is een moment van persoonlijke contemplatie dat we gebruiken om de aanwezigheid van God te zoeken. Deze beoefening, die ook deel uitmaakt van de meditatieve traditie, kan op verschillende manieren worden beoefend. Onder hen worden twee belangrijke technieken voorgesteld door de Woestijnvaders: gebed van het hart, door hen voorgesteld vanaf de XNUMXe eeuw, en oratie, getheoretiseerd door de Orde van Karmel in de XNUMXe eeuw.

Het gebed van het hart bestaat uit het langzaam herhalen op het ritme van de ademhaling van een en dezelfde zin of een en hetzelfde woord. Er staat altijd de naam Jezus in, dus het kan gewoon ‘Jezus’ zijn, of een langere zin, zoals ‘Heer Jezus Christus, Zoon van God, heb medelijden met mij, een zondaar.’

Als de vorm en de exacte woorden kunnen variëren afhankelijk van de gevoeligheid van elke persoon, raden de woestijnvaders aan dat ze overeenkomen met het ritme van iemands ademhaling. Deze techniek, die voortdurend wordt herhaald, stelt je in staat alle vormen van afleiding te vermijden en de gedachte aan Jezus in al je dagelijkse activiteiten te integreren.

Iets later, in de XNUMXe eeuw, maakte de Orde van de Karmel het gebed tot een dagelijkse praktijk van minstens twee uur voor al haar leden. Het is een bevoorrecht moment van uitwisseling en ontmoeting met God. Om te bidden is het daarom passend om te beginnen met jezelf te verzamelen om de aanwezigheid van de Heer in je hart te verwelkomen, en vervolgens met Hem te praten als met een vriend, eenvoudig, nederig en met vertrouwen.

Gebed is bovenal een tijd van vrije liefde, van hart tot hart met God. Als het mogelijk is om op het Woord van God te vertrouwen, om uit te gaan van je ervaring, of om jezelf simpelweg aan de Heer aan te bieden, is er eigenlijk geen specifieke techniek nodig, aangezien gebed in de eerste plaats een moment van vriendschap is: het is genoeg om jezelf volledig aanwezig en beschikbaar te maken voor degene die met open armen wacht.

Elke methode heeft zijn specifieke kenmerken, zijn bijzonderheden, maar ze hebben allemaal hetzelfde doel: dichter bij de Heer komen en Hem dag na dag volgen. Het is aan iedereen om de meditatiestijl te vinden die het beste bij hem of haar past, gebaseerd op zijn gevoeligheid en aantrekkingskracht, zodat deze bevoorrechte momenten met de Heer echte momenten in zijn aanwezigheid worden.

Meditatio, de applicatie binnen handbereik om verschillende manieren van mediteren te verkennen

meditatie biedt iedereen de mogelijkheid om hun meditatiebeoefening te ontdekken of te verrijken door gebruik te maken van deze verschillende tradities. Op de applicatie wordt een grote verscheidenheid aan begeleide audiotours aangeboden, waarmee u de verschillende vormen van christelijk meditatief en contemplatief gebed kunt ontdekken en verdiepen. En degenen die zich willen bevrijden van begeleide sessies en liever zonder begeleiding bidden, hebben de mogelijkheid om hun eigen meditatietijd in te stellen, door simpelweg de duur te kiezen, en desgewenst een bijbelpassage en achtergrondmuziek. Met Meditatio is meditatie voor iedereen toegankelijk!

De applicatie is gratis te downloaden op iOS en Android cliquant ici.

Estelle J. 


In het gedeelte Media >Recent nieuws >