Het katholieke episcopaat publiceert een "handleiding" om "christelijk anti-judaïsme te deconstrueren"

Het katholieke episcopaat publiceert een "handleiding" om "christelijk anti-judaïsme te deconstrueren"

De Conferentie van Bisschoppen van Frankrijk (CEF) presenteerde dinsdag een "handboek", dat vanuit de leer van de Kerk een "instrument" wil zijn om "de clichés te deconstrueren" die het "christelijke anti-judaïsme" hebben gevoed.

Onder de titel "Deconstructie van het christelijke anti-judaïsme", wil deze handleiding (Editions du Cerf, donderdag in de boekhandel) in twintig thema's, opgesplitst in evenveel hoofdstukken, reageren op "eeuwenlang overgeleverde clichés die vijandige en minachtende gevoelens jegens joden hebben gevoed ”, aldus de CEF.

"Het is geen kwestie van achterdocht jegens de een of de ander", zei pater Christophe Le Sourt, hoofd van de Nationale Dienst voor Betrekkingen met het Jodendom op de persconferentie CEF en redacteur van dit boek.

Maar het is een "zeer belangrijk instrument", dat het mogelijk maakt om "de gebruikelijke vooroordelen over te nemen", gebaseerd op de leer van de Kerk gedurende 60 jaar, en in het bijzonder sinds het Tweede Vaticaans Concilie", zei hij.

Onder de clichés is er bijvoorbeeld het idee dat het Joodse volk "déicide" (verantwoordelijk voor de dood van Jezus) zou zijn. Een beschuldiging die "geen rechtvaardiging vindt in de Schrift", schreef hij in de handleiding.

De aanpak wordt toegejuicht door de opperrabbijn van Frankrijk Haïm Korsia, die het in het voorwoord onder meer ziet als "een demonstratie van broederschap". "Vechten tegen anti-judaïsme is natuurlijk ook vechten tegen antisemitisme".

De handleiding, samen met educatieve fiches die beschikbaar zijn op de CEF-website, is gericht op "katholieken van alle kringen", "priesters, seminaristen, mensen die jongeren begeleiden in pastorieën of scoutsbewegingen", enz. Le Sour voor AFP.

"Als de strijd tegen anti-joodsheid en antisemitisme moet verlopen via plechtige daden van de kerkelijke autoriteiten, zoals het Tweede Vaticaans Concilie of (...) de opeenvolgende verklaringen van het Franse episcopaat, dan moet het ook de harten en geesten werken van iedereen", zegt Eric de Molins-Beaufort, voorzitter van de CEF, die het voorwoord van het boek ondertekent.

Moshe Lewin, vice-voorzitter van de Conferentie van Europese Rabbijnen, stelde tijdens de persconferentie op het hoofdkantoor van een van de Joodse instellingen, het Verenigd Joods Sociaal Fonds, voor om het werk "in alle talen te vertalen".

Redactie met AFP

Afbeelding tegoed: Shutterstock / Grabowski-foto

In de categorie Kerk >Recent nieuws >