Jezus vernietigt de codes van deze wereld door dienstbaarheid te onderwijzen

Jezus vernietigt de codes van deze wereld door dienstbaarheid te onderwijzen

Laten we dankbaar zijn voor deze nieuwe dag en deze tijd apart in zijn aanwezigheid en in zijn Woord. Laten we Mattheüs 20, vers 28 lezen: “Zo is ook de Zoon des mensen niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven om vele mensen te bevrijden. »

Laten we eens kijken naar de context waarin Jezus dit tegen zijn discipelen zei. Als we de verzen net ervoor nemen, zien we dat de moeder van de twee zonen van Zebedeüs Jezus op haar knieën kwam smeken dat haar twee zonen aan zijn rechter- en aan zijn linkerhand mochten zitten zodra hij koning wordt. Jezus antwoordt hen dat alleen de Vader wist welke plaats hij aan wie zal geven. Jezus ontwijkt dit verzoek snel, maar toen de andere tien discipelen hoorden wat er gebeurde, werden ze boos op de twee broers. Men kan zich voorstellen dat ze zich afvroegen: "Wie denken ze dat ze om een ​​plaats van gunst vragen?" »

Het doet me denken aan kinderen in een gezin die ruzie maken over wie de favoriet is. Het is een beetje geruststellend om te denken dat de discipelen mensen waren zoals wij.

Om op dit verhaal terug te komen, zal Jezus hun een diepe waarheid over het koninkrijk van God beantwoorden. Deze waarheid druist in tegen wat de mens zoekt en leeft op aarde. Jezus zal zijn discipelen roepen en hen dit vertellen in Mattheüs 20:25-27: “U weet dat de leiders van het volk hen bevelen als meesters en dat de belangrijke mensen hun macht over anderen uitoefenen. Maar tussen jullie mag het niet zo gebeuren, integendeel, als een van jullie belangrijk wil zijn, moet hij je dienaar zijn en als een van jullie de eerste wil zijn, moet hij je slaaf zijn. »

Jezus zal zijn discipelen eraan herinneren hoe het op aarde gebeurt: dat de mens probeert zijn macht over anderen uit te oefenen door te bevelen. En daar zal hij iets zeggen dat alle menselijke codes zal verstoren. Jezus legt uit dat in zijn koninkrijk het tegenovergestelde telt. Hij legt uit dat als een van ons belangrijk wil zijn, hij een dienaar moet zijn, om te eindigen met te zeggen dat hij zelf niet naar de aarde is gekomen om gediend te worden maar om te dienen. Jezus kwam om zijn leven te geven, om een ​​groot aantal mensen te bevrijden.

Dit geldt ook voor ons. Als christenen, als volgelingen van Christus, hebben wij dezelfde opdracht gekregen. Geloof me, als de vroege discipelen in deze val trapten om macht, acceptatie, plaats te zoeken, hoeveel te meer zullen we dan in de verleiding komen om dit ook te zoeken.

Bij Jezus wordt grootsheid afgemeten aan nederigheid. Laten we er niet naar streven om gediend te worden, maar laten we ons leven geven om God en onze naaste te dienen. Zoek deze ware grootheid en niet die van de mens.

Wat ik leuk vind aan Jezus is dat hij tegen de regels van deze wereld ingaat, hij is niet bang om een ​​schandaal te zijn en de codes te verstoren. Het is dus duidelijk dat het religieuze mensen treft, maar hier zijn we dan, Jezus wil niet dat we slechte bedoelingen najagen. Zoals Spreuken 29, vers 23 ons vertelt: “Een trots mens zal vernederd worden, maar wie zichzelf laag acht, zal geëerd worden. »

Ik zou je voor deze nieuwe dag willen aanmoedigen om te proberen te dienen. Er zijn verschillende manieren om God en de naaste te dienen. Kijk om je heen, open je ogen voor de behoeften van anderen en kom in actie!

Laten we Jezus als ons perfecte voorbeeld nemen.

Darja Reichor


Recente artikelen >

Samenvatting van het nieuws voor 25 september 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >

Alle artikelen , Vervolging , Actueel

Tentoonstelling van vervolgde christenen in Brussel: de EU “heeft een morele plicht om de godsdienstvrijheid op geloofwaardige wijze te beschermen”

Op 18 september werd in het Europees Parlement in Brussel een fototentoonstelling over vervolgde christenen georganiseerd door het christelijke parlementslid Bert-Jan Ruissen, in samenwerking met de NGO Portes Ouvertes en de Underground Church Foundation (SDOK).

Geschetst grijs klokpictogram