Megachurch-pastor predikt gedurfde boodschap over alcohol: 'Je kunt niet tegelijkertijd geestvervuld en aangeschoten zijn'

Megachurch-pastor predikt gedurfde boodschap over alcohol Je kunt niet geestvervuld en aangeschoten tegelijk zijn

De pastoor van de megakerk Transformation Church, Robby Gallaty, gaf onlangs een gedurfde boodschap over alcohol, waarin hij zei dat je niet geestvervuld en aangeschoten tegelijk kunt zijn. In zijn preek ging hij in op de kwestie van alcoholgebruik door christenen en moedigde hij de gelovigen aan tot een nuchtere levensstijl.

Deze boodschap van Robby Gallaty maakt deel uit van zijn reeks preken getiteld "Fringe", die de controversiële en gevoelige kwesties verkent waarmee christenen tegenwoordig worden geconfronteerd.

Selon CBN Nieuws, de predikant van de Long Hollow Church in Hendersonville, Tennessee, legde uit dat alcohol een onderwerp is dat gelovigen vaak verdeelt, waarbij sommigen geloven dat het oké is om met mate te drinken, terwijl anderen vinden dat totale onthouding de enige bijbelse optie is.

Gallaty wees erop dat de Bijbel de consumptie van alcohol niet expliciet veroordeelt, maar waarschuwt voor dronkenschap en de schadelijke gevolgen ervan. Hij citeerde verschillende verzen en vertrouwde op de woorden van de apostel Paulus, waaronder Efeziërs 5:15-18, die gelovigen aanspoort wijs te handelen, de wil van de Heer te begrijpen en niet dronken te worden van wijn, want dat is losbandigheid. Integendeel, ze zijn geroepen om vervuld te worden met de Geest.

De boodschap van de pastoor lokte veel reacties uit, zowel positieve als negatieve. Sommigen prezen de durf en duidelijkheid ervan, terwijl anderen kritiek hadden op de aanpak, omdat ze deze te rigide of te weinig genuanceerd vonden. Hoe het ook zij, de pastoor slaagde erin reflectie en debat op gang te brengen over een belangrijk onderwerp voor het christelijk leven.

Deze aflevering belicht de cruciale rol van christelijke leiders bij het begeleiden en onderwijzen van gelovigen over complexe en controversiële kwesties. Door onderwerpen als alcohol aan de orde te stellen, hebben predikanten en kerkleiders de mogelijkheid om gelovigen te helpen Gods wil voor hun leven te onderscheiden en te groeien in hun geloof.

Robby Gallaty's boodschap over alcohol herinnert ons eraan dat het christelijke leven soms gepaard gaat met moeilijke keuzes en opofferingen. Uiteindelijk zijn het onze liefde voor God en ons verlangen om hem te dienen die onze beslissingen en ons gedrag moeten leiden. 

Schrijven

Afbeelding tegoed: YouTube


In de internationale sectie >Recent nieuws >