Protestantse aanwezigheid: ethische variaties, spirituele greep en misbruik

Protestantse aanwezigheid ethische variaties, invloeden en geestelijke misstanden

Moraal, zeden, ethiek, deontologie... met ethische variaties Présence Protestante stelt de vragen centraal die onze samenleving verdelen.

"Als u met Christus bent gestorven en verlost bent van de geestelijke krachten van de wereld, waarom worden u dan, alsof u in de wereld leeft, deze voorschriften opgelegd: Neem niet! Proef niet! Raak niet aan! voorschriften die alle verderfelijk worden door misbruik, en die alleen gebaseerd zijn op de verordeningen en doctrines van mensen? en minachting voor het lichaam, maar ze zijn zonder enige verdienste en dragen bij tot de bevrediging van het vlees. Kolossenzen 2:20

Nogmaals, het Woord van God kan niet duidelijker zijn. Veel meer dan ons verstand in ieder geval. De afgelopen jaren gaat er geen week voorbij zonder de intimidatie, de invloed, het misbruik aan de kaak te stellen door een baas, een journalist, een politicus, een leraar, een priester, een dominee. "Een", zelden "een" trouwens...

Seksueel misbruik en de verwoestingen ervan zijn in de kerken aan het licht gebracht, vooral in katholieke kringen omdat het katholicisme in Frankrijk numeriek verder ontwikkeld is. Maar protestantse kringen mogen helaas niet achterblijven, de cijfers, in absolute waarde, mogen de realiteit niet verhullen.

En bovenal mag dit soort extreem geweld de verschillende vormen van misbruik waar het uit voortkomt niet verdoezelen: psychisch of spiritueel misbruik gaat bijna systematisch aan seksueel misbruik vooraf. Zij zijn de voorbode ervan; en ze hebben ook heel vaak reële en dramatische gevolgen op individueel en gezinsniveau, in de Kerken en meer in het algemeen in de samenleving.

Dus hoe kunnen we de controlemechanismen die zelfs in de kerken aan het werk zijn, verklaren en dwarsbomen? Door welke context worden ze versterkt of juist onschadelijk gemaakt? Hoe waakzaam te zijn zonder samenzweerderig te zijn? Wanneer de driften aan het licht komen, brengen ze alles en iedereen in diskrediet en nemen soms in hun proces van vernietiging de boodschap van het evangelie mee. Moeten we zwijgen? Is een waar, weldadig en welwillend woord mogelijk?

In een van zijn berichten, opgenomen in de show, Pastor Ivan Carluer (MLK) waarschuwt: "De manipulator zijn niet de anderen", "hoe meer je leiderschap toeneemt, hoe meer je in de verleiding komt".

En laten we het geloven, door zijn carrière en zijn functie weet hij waar hij het over heeft! Macht brengt trots met zich mee en trots het gevoel van almacht. Laten we daarom ook bidden dat de pastoors, de verantwoordelijken van de vergaderingen en de missies zich niet laten bedwelmen door de positie die ze innemen.

Maar laten we natuurlijk bidden en vooral zorgen voor de slachtoffers, gebonden door de ketens van controle. Hoe laten we ons voor de gek houden, bedriegen, misbruiken? Hoe zit het met degenen die meer geven dan hun middelen, hun tijd? Ten koste van hun families, van hun gezondheid? Hoe ze te waarschuwen? Hoe kunnen ze de ondeugden en het misbruik waar ze onder lijden zonder terugdeinzen te realiseren? En hoe ze te verwelkomen als ze vertrekken?

Het doorbreken van de vicieuze cirkel van machtsuitoefening door beïnvloeding is niet eenvoudig, als je er bent, maar ook voor dierbaren, man of vrouw, kinderen die proosten. 

"Zie, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus wijs als slangen en eenvoudig als duiven." Mattheüs 10:16

Laten we niet naïef zijn, maar voorzichtig als slangen, een dier dat, in ieder geval in de Bijbel, vooral bekend staat om zijn sluwheid. En laten we tegelijkertijd zo simpel zijn als duiven. Laten wij degenen zijn die de juiste richting aangeven en de mensheid begeleiden uit de zonde waarin ze is verzwolgen; laten wij degenen zijn die naar Noach brengen, opgesloten in hun arken, de tak van vaste grond en van vrijheid bij God.

Er zijn manieren om rust te vinden. Maar ze zijn veeleisend. Moed.

Een programma opgesteld door Claire Bernole en geregisseerd door Emmanuel Duchemin

met Jacques Poujol, predikant, psycholoog en auteur van talloze boeken over de helpende relatie, Edith Tartaar Goddet, auteur van Wanneer de menselijke almacht zichzelf uitnodigt in de Kerk (Olivétan), Céline Beraud, socioloog van religies aan de Ecole de Hautes Etudes en Siences Sociales (EHESS) en auteur van het Franse katholicisme op de proef gesteld door seksuele schandalen (Seuil).

Christopher Zimmerlin, voor Protestantse Aanwezigheid


In de sectie Missie >Recent nieuws >