Protestantse aanwezigheid: onze aanbidding, met de protestantse pastoraat voor de legers

Protestantse aanwezigheid onze aanbidding, met de protestantse pastoraat voor de legers

Ver weg van rellen en gepeupel, drukte en verkoop, van de A6, de A10, ver van het lawaai, nodigen een handvol aalmoezeniers u uit om de wapens en tranen neer te leggen, voor een moment van rust aan de voet van het kruis.

"Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden!" Mattheüs 5:9

Deze tekst is ontleend aan een van de beroemdste passages in de Bijbel, de Bergrede, een toespraak van Jezus en overgeschreven in het evangelie van Matteüs. Elke zin van deze passage, die ik u uitnodig om nog eens te lezen omdat hij zo goed is, begint met "Gelukkig is hij die".

Jezus geeft ze de sleutels om toegang te krijgen tot geluk. Geen geluk Gucci, Prada, biceps, Power en Ambition natuurlijk. Jezus nodigt uit tot blijvend geluk. Voor alle tijden. Een keer, twee keer, drie keer…

"Gelukkig is hij die" of "zij die" komt tien keer voor in de tekst.

De pedagogie van herhaling laat geen ruimte voor dubbelzinnigheid. Als de lezer het niet begrijpt, komt dat omdat hij doof is of niet kan lezen.

In een paar woorden wijst Jezus de weg naar geluk. En aangezien goed nieuws nooit alleen komt: het kan niet eenvoudiger zijn om er toegang toe te krijgen: je moet van onderaf beginnen, van helemaal naar beneden.

Al 2000 jaar richt Jezus zich daarom tot de mannen en vrouwen van nu. En de slogan is onverwoestbaar, de tand des tijds, beter dan Audemars Piguet en Jaeger-LeCoultre samen:

"Geluk dat eeuwig duurt."

Wat zeg jij?

Zo gezegd, ik weet het, het klinkt ironisch.

Maar laten we even serieus zijn: realiseer je je dat? Du-ra-ble: de graal, het mekka van de strijd tegen de opwarming van de aarde en de porositeit van boekje A.

Wie wil er vandaag niet "duurzaam"?

Een duurzame drukker, een duurzame wereld, duurzame auto's, duurzame ontwikkeling, duurzame sokken... Of je nu groen bent of biscotti, voor velen is duurzaamheid, dat nooit ver verwijderd is van overlevingskansen, het ultieme doel om te bereiken. Laatste staande man. Clint Eastwood, Rambo, MacGyver en Tyler Rake zitten in een boot op het Meer van Galilea… Jezus zegt…. Wat denk je dat er gebeurd is?

Als je BFM en Netflix uitzet, kloppen de wetten van de natuurkunde en de rode draad van ons leven snel aan de deur: het is goed, en het is nobel om te vechten. Het is zelfs, vaak, wat de eer van de man maakt. Maar wat we ook doen, onze wereld is gedoemd te slijten.

Planten, voorwerpen, afstandsbedieningen, geld, ons lichaam, relaties, ons leven, zelfs ons geluk, alles verslijt hier, of we het nu leuk vinden of niet. Wangen hangen samen, herinneringen vervagen, kliffen brokkelen af, kiezels die door de golven van de tijd zijn gerold, worden zand en glippen dan door de vingers.

Als hij te veel biceps wil nemen op het meer van Galilea, zal de boot uiteindelijk zinken, net als Peter. Jezus zegt ons dat het de zwakken zijn die gelukkig zijn. Hij wil niet dat we zwak zijn, maar hij laat zwakheid deze kiezelstenen van ons leven bedekken en rollen omdat hij het hart van de mens kent. Hij weet dat zolang er een greintje ijdelheid overblijft, een wortel van trots, we tevergeefs zullen roeien.

"Gelukkig zijn de armen van geest", "de gekwelden", "de zachtmoedigen", "degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid", "degenen die medelijden hebben met anderen", "degenen die zuiver van hart zijn", "ambassadeurs 1 Maak je geen zorgen: ook ik moest de lettergrepen in het woordenboek controleren. van vrede", "degenen die vervolgd worden omdat ze handelen zoals God vraagt", "gelukkig als mensen je beledigen omdat je in Mij gelooft", zegt Jezus.

In de inleiding van de preek zet Nathalie, militair aalmoezenier, de toon:

"Vrede is het einde van alle militaire actie."

Natuurlijk ! Het is nu duidelijk. Wie wil meer vrede dan iemand die oorlog heeft meegemaakt?

Gezegend zijn zij die weten dat ze niets hebben, want ze zullen alles ontvangen wat ze nodig hebben en meer.

Aan het einde van de dienst dit prachtige gebed, waarvan hier een uittreksel is:

"Ik vroeg om kracht om mijn taak te kunnen volbrengen; ik kreeg zwakte om te leren gehoorzamen. […] Ik kreeg niets van wat ik vroeg, maar alles waar ik op hoopte. Bijna ondanks mezelf is het gebed van mijn hart verhoord. Ik ben gezegend."

Er wordt gezegd dat het is geschreven door een soldaat tijdens de burgeroorlog. Vanaf de top van mijn een meter tachtig zie ik niet verder dan waar mijn blik heen gaat, al mijn neuronen, al mijn sluwheid, al mijn intelligentie, al mijn boosaardigheid, al mijn vaardigheden, al mijn kennis, al mijn wetenschappen, al mijn bondgenoten, al mijn legers domineren niet veel van Uw universum.

Ik ken mijn land, maar ik wil uw koninkrijk verwachten, zoals een kind voor het eerst zijn ogen opent voor de wereld.

Een programma geregisseerd door Elkana Randrianaivo en geproduceerd door france.tv studio voor France Télévisions

Christopher ZimmerlinVoor protestantse aanwezigheid


In de sectie Missie >Recent nieuws >