Camille's hoofdartikel: "Vrouwen sterven en de stilte regeert"

“Vrouwen sterven en de stilte regeert”

“Vrouwen sterven en de stilte regeert.” Deze zin las ik op Instagram in het verhaal van een journalist die ik al enkele jaren volg. Ze deelde ook de namen van vrouwen die in oktober stierven als slachtoffers van vrouwenmoord.

Op haar website staat de vereniging Wij allen biedt een telling van feminiciden per jaar. Op 28 oktober 2023 waren er 107 vrouwenmoorden in Frankrijk, waarvan slechts 8 in de maand oktober. Dit komt neer op één sterfgeval per twee dagen. Deze cijfers zijn beangstigend, en deze zin blijft al een hele tijd in mijn hoofd hangen: “vrouwen sterven en de stilte regeert”. Dus besloot ik erover te praten.

Hun namen waren Virginie, Sihem, Marie-Camille, Laure, Marie-Antoinette..., ze waren 46 jaar oud, 18 jaar oud, 37 jaar oud, 28 jaar oud, 75 jaar oud... Ze verloren dit jaar hun leven , de meesten van hen zijn vermoord door hun echtgenoot of ex-echtgenoot.

Deze lijst, bijgehouden door NousToutes, is een manier om hulde aan hen te brengen, maar ook om het bewustzijn in de samenleving te vergroten over dit probleem dat alle sociale klassen, alle leeftijden en alle gemeenschappen treft... zelfs in onze kerken. 

Uit deze observatie is de vereniging ontstaan Een plek voor hen. Iets minder dan een maand voor de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen (25 november) lijkt het mij het juiste moment om dit initiatief (opnieuw) onder de aandacht te brengen.

Une place pour Elles werd in 2017 opgericht door verschillende vrouwen, de meesten protestant, onder leiding van Valerie Duval-Poujol. De theoloog, specialist in bijbelteksten over vrouwen en auteur van Is de Bijbel seksistisch?, werd geïnspireerd door een initiatief dat in 2013 in Italië werd geboren. "Posto Occupato" (bezette plaats in de Franse noot van de redactie) installeert lege stoelen in openbare gebouwen om de aandacht te vestigen op slachtoffers van huiselijk geweld. Een idee dat ze besloot in Frankrijk te ontwikkelen om het bewustzijn over deze tragedie te vergroten.

De oprichters van de vereniging zeggen: Huiselijk geweld betreft de hele samenleving, zelfs kerken

Colette Fébrissy, die samen met Valérie Duval-Poujol en Jacques Poujol het werk ‘Huiselijk geweld, ondersteuning van slachtoffers’ schreef, herinnert zich dat: ‘geïntimideerde vrouwen, agressors ook in onze gemeenschappen voorkomen’.

“Je kunt je niet meer verschuilen achter ‘het gaat ons niet aan’. Huiselijk geweld moet de privésfeer verlaten, het gaat de hele samenleving aan, net zoals incest of verkrachting. De slachtoffers beginnen zich uit te spreken, mensen worden gevormd, vooral in de kerken, die niet gespaard blijven."

Dit probleem, dat ons allemaal aangaat, moet worden aangepakt. De eerste stap bij het ondersteunen van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld is hen te helpen onder woorden te brengen wat ze ervaren. Het aantal vrouwenmoorden in de mensenrechten- en vrouwenrechtenlanden is veel te veel, we moeten meer en beter doen. 

Camille Westphal Perrier


In het gedeelte Redactie >Recent nieuws >