Begrijp en ontdek Gods onvoorwaardelijke liefde

Begrijp en ontdek Gods onvoorwaardelijke liefde

Vandaag hebben we het over een belangrijk vers in de Bijbel, namelijk Johannes 3, vers 17. Dit vers vertelt ons dat: “God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden door hem. Dit vers is van groot belang omdat het ons eraan herinnert dat het doel van Jezus' komst naar de aarde niet was om ons te veroordelen, maar om ons te redden.

Wat je ook hebt gedaan in je leven, welke fouten je ook hebt gemaakt, God veroordeelt je niet. Integendeel, het biedt je de kans om je te bekeren en van richting te veranderen. Redding is een geschenk van God en het is belangrijk om dat te begrijpen. Want dat betekent dat je het niet alleen kunt krijgen, maar dat je je tot God moet wenden en hem moet vragen je te redden. En dat houdt in dat je erkent dat je hem nodig hebt en erop vertrouwt dat hij je zal redden.

Bovendien moet dit vers worden begrepen in nauw verband met het vorige vers van Johannes 3: 16 waarin we begrijpen dat God de wereld zo liefhad dat hij zijn eniggeboren Zoon gaf om de mensheid te redden. De redding die door Jezus Christus wordt aangeboden, is een geschenk van Gods genade, beschikbaar voor iedereen die in Hem gelooft.

En dus voltooit Johannes 3, vers 17 deze gedachte door duidelijk te maken dat het doel van Jezus Christus niet was om mensen te veroordelen voor hun zonden, maar om hun redding aan te bieden door voor hen aan het kruis te sterven. Daarom is de evangelieboodschap een boodschap van hoop en liefde.

Met het naderen van Pasen krijgen deze verzen een nog specialere betekenis, omdat het een gelegenheid is om te vieren en te herinneren dat Jezus niet in de wereld is gekomen om ons te oordelen, maar om ons redding te bieden. Dat hij kwam om ons de liefde van God te tonen en ons te redden van onze zonden. Dat zijn dood aan het kruis geen daad van oordeel was, maar een daad van liefde. En dat zijn opstanding het bewijs is dat zijn dood niet tevergeefs was en dat we nu de mogelijkheid hebben om het eeuwige leven met God te hebben.

Laten we dus onthouden dat we geliefd zijn door God en gered zijn door zijn Zoon. En laten we besluiten om Jezus te volgen en volgens zijn principes te leven, getuigend van zijn liefde om ons heen.

Laten we samen bidden: “Heer, dank u voor uw onvoorwaardelijke liefde voor mij. Dank u voor het geschenk van uw Zoon die in de wereld kwam om mij te redden. Help me uw Woord te begrijpen en dagelijks te wandelen volgens uw wil. Laat me het pad zien dat ik moet volgen en geef me de kracht om u te vertrouwen en u te allen tijde te volgen. In de naam van Jezus, amen. »

Ik moedig je ook aan om dit evangelie van de dag om je heen te delen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen horen wat Jezus deed en over deze onvoorwaardelijke liefde.

Sandra Kouame


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >