Beschuldigingen van sektarisch misbruik tegen de evangelische ACER-kerk

beschuldigingen_abuse_sectaires_eglise_evangelique_acer

Sinds de tweede week van september zijn er beschuldigingen van misbruik binnen ACER (Assembly of Christianity for Evangelisation and Revival), een unie van Afrikaanse evangelische kerken met 2 leden in verschillende steden in Frankrijk. Er zijn verschillende meldingen gedaan en er zijn juridische stappen ondernomen.

Op 11 september gaf RMC aan gewaarschuwd te zijn voor sektarische misstanden door voormalige gelovigen van de evangelische kerk. ACER Maria, een voormalig gelovige, nam contact op met "RMC is toegewijd aan jou" om te vertellen hoe het door ACER zou zijn geruïneerd wiens hoofdkerk zich in Montreuil, in de buitenwijken van Parijs, bevindt en wordt geleid door pastoor Alain-Patrick Tsengue, die zichzelf "de apostel" noemt.

"In vier jaar tijd heb ik 9.000 euro gegeven. Ze zetten zoveel druk, ze bellen je, ze vallen je lastig. Soms komen ze bij je aan de deur. Maar het is nooit genoeg, dus we geven altijd meer."

Maria beweert dat "families schulden maken in naam van genezing" of dat ze fysiek is aangevallen. Ze ondernam juridische stappen en is niet de enige die ACER beschuldigt van sektarisch misbruik. Dit geldt ook voor Brian, onderstreept RMC, voormalig leider van een jongerengroep gedurende drie jaar die zijn baan verloor omdat hij te vaak afwezig was vanwege zijn religieuze activiteiten en die in 2021 de kerk verliet:

"Ze zijn cijfergedreven en worden echt gerund als een bedrijf. We werden gestraft toen we de doelstellingen niet haalden. Ik was zo geïnvesteerd in die kerk dat ik uiteindelijk alles verloor."

Als de gelovigen over misbruik spreken, verdedigen anderen deze praktijken, zoals op X (voorheen Twitter) aan de kaak wordt gesteld door Sabari, die ACER begin 2021 online bezocht.

Beschuldigingen van financieel misbruik en manipulatie van minderjarigen

Brian beweert te zijn misbruikt door zijn kerk waaraan hij ruim 4 euro doneerde en besloot een klacht in te dienen. Hij en Maria zijn niet geïsoleerd; een twintigtal oud-leden hebben aan Miviludes (Interministeriële Missie voor Waakzaamheid en Strijd tegen Sektarisch Misbruik) gerapporteerd over ‘isolatie’, periodes van ‘opgelegd vasten’, ‘d gedwongen ‘grote financiële investeringen’ en familiezaken. storingen.

In de vier dagen na de uitzending van RMC, ongeveer vijftien andere mensen kozen ervoor om te getuigen en hun verhalen bij Miviludes zijn in overeenstemming met de eerste. Ze wijzen er met name op dat "de groep zich vooral zou richten op jongeren en in het bijzonder op minderjarigen".

Maria legt uit dat ze sterke druk heeft ervaren, zoals telefoontjes van leiders die haar op het podium riepen om haar midden in de aanbidding publiekelijk te vertellen dat ze net als iedereen kon geven. Ze voegt eraan toe dat veel ouders bij de gendarmes in het kerkgebouw zijn nadat hun kinderen hun boekjes A hebben geleegd.

Sandrine ondersteunt Maria's getuigenis over de manipulatie van minderjarigen. Zijn dochter kwam in 2017 bij ACER toen ze nog maar 14 jaar oud was. Ze ervaart bijna een situatie van breuk met haar familie en noemt de pastoor "vader" (vader in het Engels):

"Haar cijfers op de middelbare school gingen voortdurend achteruit, ze maakte haar huiswerk niet meer. Ze leek altijd moe. Ze vastte regelmatig, ze weigerde tv te kijken, om met haar broers en zussen aan tafel te eten. En sinds ze 14 was, ze brengt geen vakanties meer bij ons door."

Reactie van de Protestantse Federatie van Frankrijk (FPF)

ACER is lid van de Gemeenschap van Afrikaanssprekende Kerken in Frankrijk (CEAF), zelf lid van de FPF. In een persbericht gepubliceerd op dezelfde dag als de publicatie van RMC, de protestantse organisatie benadrukte het belang van gewetensvrijheid :

“De Protestantse Federatie van Frankrijk (FPF) neemt met bezorgdheid kennis van getuigenissen van voormalige volgelingen van de ACER-kerk, waarin bepaald gedrag tegen hen wordt beschreven als sektarisch misbruik. Het praktiseren van je religie, of, in de uitoefening van je gewetensvrijheid, het veranderen van religie, of het bevestigen van atheïstische overtuigingen, is een fundamentele vrijheid die wordt erkend en gegarandeerd door de Republiek [...] de FPF moedigt iedereen die zichzelf beschouwt als het slachtoffer van praktijken die hun gewetensvrijheid aantasten, aan om dit te melden aan de [...] Miviludes, en als nodig om een ​​klacht in te dienen."

Van zijn kant riep de CEAF Alain-Patrick Tsengue op, die de beschuldigingen ontkent en spreekt van een lastercampagne die hij omschrijft als "de prijs voor succes". De pastoor diende een klacht in tegen een voormalige gelovige. Het wordt gesteund door verschillende leden, aldus RMC, wat aangeeft dat ze "talrijke getuigenissen van steun voor de ACER-kerk" hebben ontvangen.

Wat is de wet?

Als er in Frankrijk geen wettelijke definitie van sekte bestaat, zijn er elementen die een sektarische drift vormen. Deze handelingen worden, mits aangetoond, bestraft met de wet van 12 juni 2001 die tot doel heeft sektarisch misbruik te voorkomen en te onderdrukken, en in het bijzonder de daad bestraft waarbij op frauduleuze wijze misbruik wordt gemaakt van ‘de staat van onwetendheid of de situatie van zwakte van een minderjarige, of van een persoon wiens bijzondere kwetsbaarheid, vanwege zijn leeftijd, een ziekte heeft’. , een ziekte, een fysieke of psychologische tekortkoming of een zwangerschapstoestand duidelijk en bekend is bij de auteur ervan, of bij een persoon die zich in een staat van psychologische of fysieke onderwerping bevindt.

De wet specificeert dat het materiële element van het strafbare feit moet bestaan ​​uit “ernstige of herhaalde druk of technieken die het oordeel kunnen veranderen, om deze minderjarige of deze persoon tot een handeling of onthouding te brengen die ernstig schadelijk is. Juridisch gezien zijn de feiten niet altijd eenvoudig te kwalificeren, en afgelopen maart zag Maria haar eerste klacht afgewezen.

Informeer Miviludes om de samenleving te beschermen

Miviludes van zijn kant besloot juridische stappen te ondernemen. De missie, die elk jaar een rapport uitbrengt over sektarische verschijnselen, werd in 2002 opgericht om de strijd tegen dit soort misbruiken in verschillende, religieuze of niet-religieuze omgevingen, te versterken. De observatie en analyse door Miviludes van dit gedrag maakt het mogelijk om preventie- en repressieacties op dit gebied beter te coördineren of om het publiek te informeren.

Mensen die sektarische misstanden opmerken, kunnen dat wel informeer Miviludes op haar website. Deze actie kan echter niet in de plaats komen van het indienen van een juridische klacht. Miviludes geeft ook in een document aan (P. 83 en volgende) dat iedereen die zich bewust wordt van een zorgwekkende situatie met betrekking tot een minderjarige, professionals op het gebied van de kinderbescherming moet informeren.

Jean Sarpedon

Afbeelding tegoed: Shutterstock / bluebeyfoto

In de categorie Maatschappij >Recent nieuws >