De eenvoud van verlossing: accepteer Jezus als Heer en Verlosser!

De eenvoud van verlossing aanvaard Jezus als Heer en Verlosser!

Blij om deze momenten vandaag met je te hebben. Mijn naam is Mylen Quéry, en samen gaan we ons evangelie voor vandaag lezen. Vandaag lezen we in Romeinen 10, vers 13: "Want er wordt gezegd: wie de Heer aanroept, zal behouden worden."

Er staat geschreven "iedereen", God is onpartijdig, redding is voor iedereen en iedereen is gelijk in zijn ogen. Het maakt geen verschil of voorkeur uit.

Dus als je vandaag naar dit evangelie luistert en je denkt: "Ik geloof niet dat mij dat geldt vanwege wat ik heb gedaan en wat ik ben of misschien wat ik ben geweest". ja, de redding is ook voor jou! Het enige wat je hoeft te doen is hem aan te roepen waar je nu bent.

Er is geen specifieke tijd of plaats om de Heer aan te roepen en redding te ontvangen. Je kunt thuis zijn, in je auto, op het werk, in de kerk, het maakt niet uit, redding is niet op een plaats maar in de naam die boven elke naam staat en we hebben er toegang toe. Het is de schoonheid van de grootsheid van de God die we dienen.

Misschien luister je naar me en zeg je tegen jezelf:

"Ik wil gered worden, maar wat betekent het?"

Eenvoudig gezegd betekent gered worden dat we Jezus aanvaarden als Heer en Verlosser van ons leven. Het is om te begrijpen dat zonder dat ons leven geen zin heeft. Het is om te erkennen dat hij aan het kruis stierf en dat hij het gewicht van al onze zonden droeg, zodat we een volledig en vrij leven konden hebben.

Het is om hem het stuur van ons leven te geven, zodat hij de bestuurder kan zijn en de zekerheid heeft dat we zelfs na het leven op deze aarde voor eeuwig bij hem zullen zijn. Als je Gods redding wilt ontvangen, wil ik je uitnodigen om dit eenvoudige gebed met mij te bidden:

"Heer Jezus, ik erken dat ik niets ben zonder U. Ik erken dat ik een zondaar ben en dat U de ultieme prijs hebt betaald zodat ik het eeuwige leven zou kunnen hebben. Ik begrijp vandaag dat U de enige Heer van mijn leven moet worden. Ik wil voor je leven, ik geef je mijn leven volledig en volledig. AMEN!"

En ik laat je achter met dit citaat van Blaise Pascal dat zegt:

"Er is een leegte in het hart van de mens in de vorm van God die door niets dat geschapen is kan worden gevuld, behalve door de schepper die zich door Jezus heeft bekendgemaakt."

Mylen-vraag


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >