Begrijp de evangelieboodschap in één zin

Begrijp de evangelieboodschap in één zin

Vandaag lezen we een passage die jullie allemaal kennen, het prachtige evangelie van Johannes 3:16: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. »

Het paasweekend is over precies een week. Een weekend waarin we de dood van Christus herdenken en zijn opstanding vieren. Een weekend waarin we het grootste offer voor de mensheid herdenken.

Ik herinner me nog dat ik als tiener met mijn vader naar de bioscoop ging om de film "The Passion of the Christ" te zien. Hoewel ik mijn hele jeugd naar Jezus-films had gekeken, had ik nog nooit een scène gezien die zo echt was als de kruisiging in de film van de passie. Ik kon mijn geschreeuw niet bedwingen en nam mijn jas om mijn mond te verbergen en te kunnen schreeuwen zonder iemand te storen. Om de wreedheid te zien, het lijden waaraan Jezus zich vrijwillig onderwierp, waaraan HIJ zich vrijwillig onderwierp voor ieder van ons, zodat we het eeuwige leven zouden hebben, is iets dat ik nooit wil vergeten maar altijd wil onthouden. Neem het nooit als vanzelfsprekend aan, maar wees altijd dankbaar!

God gaf zijn dierbaarste, zijn enige Zoon. Is het mogelijk om dit concept zelfs maar voor te stellen? God betaalde de hoge prijs, hij deed het maximum. Jezus accepteerde de straf die WIJ verdienden, hij betaalde een enorme prijs om onze zonden uit te wissen en hij gaf ons het nieuwe leven dat hij voor ons had verworven. Weet je, het evangelie is samengevat in dit vers.

Als je deze evangeliën al een tijdje volgt, weet je dat ik graag eindig met een loflied. Lofprijs heeft een heel speciale plaats in mijn leven, het verbindt me met God en brengt me altijd dichter bij hem, ongeacht de seizoenen. Het lied waarmee ik je vandaag achterlaat is een lied van Willy Kingdom dat zegt: "Want God hield zo veel van ons allemaal dat Hij zijn Zoon gaf om ons te redden en zij die in Hem geloven, zullen eeuwig leven. De krachten van het kwaad zijn voor altijd verbrijzeld. Mijn hart kent eindelijk vrijheid. Ja, God had de wereld zo lief. »

Hij is de belichaming van ultieme liefde!

Mylen-vraag


Recente artikelen >

Samenvatting nieuws van 9 juni 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >