Jezus' oproep: wat betekent het werkelijk om Hem te volgen?

De oproep van Jezus Wat betekent het werkelijk om Hem te volgen?

‘Toen hij langs de Zee van Galilea voer, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, een net in de zee uitwerpen; want zij waren vissers. Jezus zei tegen hen: Volg mij, en ik zal van jullie vissers van mensen maken. ” (Marcus 1:16-17).

In onze moderne wereld worden we voortdurend benaderd door mensen die ons iets willen verkopen, coaches, adviseurs, influencers, enzovoort. Maar Jezus is radicaal anders dan deze hedendaagse canvassers. Hij probeert ons niet iets te verkopen, hij komt ons iets kostbaars aanbieden.

Als Jezus je uitnodigt om Hem te volgen, leidt Hij je naar iets dat veel groter is dan wat de wereld te bieden heeft. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Het heeft een duidelijke richting en leidt je naar de volheid van het leven.

Het volgen van Jezus houdt in dat we naast Hem lopen, van Hem leren en Zijn liefde voor anderen omarmen. Zijn missie is niet veranderd: hij kwam om levens te redden, en zijn liefde en compassie voor mensen blijven intact.

Dus als je je afvraagt ​​aan wie je echt je tijd en vertrouwen moet geven, kijk dan naar Jezus. Hij is veel meer dan een eenvoudige gids, hij is de weg naar een overvloedig en betekenisvol leven.

Gabriël Oleko


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >