De Senaat verwerpt de opname van het recht op abortus in de Grondwet

shutterstock_1425820601.jpg

De overwegend rechtse senatoren verwierpen woensdag in de commissie een voorstel om het recht op abortus en anticonceptie in de Grondwet op te nemen, gedragen door de milieuactiviste senator Mélanie Vogel, en voorspellen hetzelfde lot aanstaande woensdag in de vergaderzaal.

Het voorgestelde staatsrecht zal in eerste lezing worden onderzocht in het kader van een ruimte die is gereserveerd (“parlementaire niche”) voor de milieugroep.

Hoewel de Senaatscommissie beweert “hecht te zijn aan de bescherming van abortus”, meent ze dat “een grondwetsherziening niet nodig is”. De fractievoorzitters van de senatoriale meerderheid, Bruno Retailleau (LR) en Hervé Marseille (centrist) zitten op dezelfde lijn.

"Alles zal tijdens de sessie worden beslist", zei Mélanie Vogel tegen AFP, eraan herinnerend dat politieke groeperingen over het algemeen vrijheid toestaan ​​om over dit soort maatschappelijke onderwerpen te stemmen.

Volgens de Law Commission is de opname van een grondwettelijk recht op abortus en anticonceptie "niet gerechtvaardigd door de situatie in ons land". "Het importeert een debat dat verband houdt met de constitutionele organisatie die specifiek is voor de Verenigde Staten, heel anders dan die van Frankrijk", zei de commissie in een persbericht.

De Law Commission is ook van mening dat "de puur verkondigende en symbolische benadering, gewenst door de auteurs van de tekst (...) een onderwerp waarover geen twijfel bestaat centraal stelt in het nieuws".

"Het is helemaal niet cosmetisch en symbolisch", reageerde Mélanie Vogel. “Het is niet om het belang van een recht aan te tonen, het is om regressieve wetten in de praktijk te voorkomen”, benadrukte ze.

“Niemand mag inbreuk maken op het recht op vrijwillige zwangerschapsafbreking en anticonceptie. De wet garandeert iedereen die daarom verzoekt vrije en effectieve toegang tot deze rechten”, aldus de tekst die de milieugroep voorstelt.

Het werd mede ondertekend door meer dan honderd senatoren van vijf politieke fracties (ecoloog, PS, CRCE met een communistische meerderheid, RDPI met een Renaissance-meerderheid, RDSE met een radicale meerderheid). Met name de voorzitters van de PS-groepen Patrick Kanner en RDPI François Patriat hebben het mede ondertekend, evenals de voorzitter van de CRCE-groep Eliane Assassi.

Het maakt deel uit van een reeks parlementaire initiatieven die zijn genomen naar aanleiding van het historische besluit van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten om het recht op abortus in te trekken.

Het debat moet eind november weer opleven in de Nationale Assemblee, aangezien soortgelijke wetsvoorstellen deel uitmaken van de teksten die de LFI- en Renaissance-groepen op de agenda willen plaatsen, binnen het kader van hun respectievelijke gereserveerde ruimtes.

De redactieraad (met AFP)

Afbeelding tegoed: Jo Bouroch / Shutterstock.com

Recente artikelen >

21 februari 2024 Nieuwsoverzicht

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >