Stad Straatsburg beperkt financiering voor gebedshuizen

Shutterstock_1378552499.jpg

Achttien maanden na een levendige controverse over een subsidie ​​aan een Turkse moskee, heeft de stad Straatsburg maandag nieuwe regels aangenomen voor de financiering van gebedshuizen, waardoor de deelname van de gemeente wordt beperkt en de raadpleging van de staat wordt versterkt.

"We geven onszelf een duidelijk, transparant en gedeeld kader", dat het mogelijk maakt om "de beginselen van neutraliteit, transparantie en billijkheid te garanderen", verklaarde de EELV-burgemeester van Straatsburg, Jeanne Barseghian, tijdens een vergadering van de gemeenteraad.

Na lange en soms levendige discussies stemde de gemeenteraad van Straatsburg met 46 stemmen voor (16 onthoudingen en geen stemmen tegen) voor een beraadslaging waarbij de steun van de stad aan religieuze verenigingen en religieuze projecten werd vastgesteld op maximaal één miljoen euro. Deze financiering mag niet meer bedragen dan “meer dan 10% van de totale uitgaven” voor de oprichting of uitbreiding van een gebedshuis.

Bovendien is de subsidiabiliteit van subsidieaanvragen afhankelijk van de presentatie van "een evenwichtig financieringsplan" en "van de ondertekening van het republikeinse verbinteniscontract". Er mag geen aanvraag voor financiering voor dezelfde gebedsplaats opnieuw worden ingediend voordat tien jaar zijn verstreken.

Voor nieuwe gebedshuizen of belangrijke projecten wordt voorgesteld dat de prefect of de prefect "worden gegrepen voor een advies over het project", met name om "de gemeente te informeren over de mogelijke banden van de associatie met buitenlandse mogendheden" of over « elke waarschuwing met betrekking tot nationale veiligheid en/of fundamentalistische of sektarische excessen ».

De ecologische gemeente stond in maart 2021 in het hart van een levendige controverse met de staat na de stemming door de gemeenteraad over het principe van een mogelijke subsidie ​​van 2,5 miljoen euro voor de nog in uitvoering zijnde bouw van de Eyyub Sultan-moskee, ondersteund door de Turkse vereniging Millî Görüs.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin had de gemeente ervan beschuldigd "buitenlandse inmenging" op Franse bodem te financieren, wat leidde tot zeer verhitte uitwisselingen tussen het gemeentehuis en de prefectuur. Millî Görüs had het aanvragen van deze subsidie ​​uiteindelijk opgegeven, om te voorkomen dat de stad Straatsburg definitief moest beslissen over de toekenning ervan.

Ondanks het specifieke regime van de Elzas-Moezel, waar de wet op de scheiding van Kerken en Staat van 1905 niet van toepassing is, benadrukte de burgemeester van Straatsburg dat de toekenning van een subsidie ​​aan een nieuwe gebedsplaats niet onder "een automatisme" viel. "Er is geen recht op financiering, maar een mogelijkheid", voegde ze eraan toe.

De redactieraad (met AFP)


In de sectie Bedrijf >Recent nieuws >