De waarheid die je bevrijdt: het woord van God in je hart!

De waarheid die je bevrijdt het woord van God in je hart!

Vandaag gaan we het hebben over een vers dat volgt op het woord dat we vorige week samen deelden. Als je het je herinnert, was de tekst van vorige week dat God getrouw en rechtvaardig is om de zonde te vergeven van degenen die het belijden en om ons te reinigen; en de tekst van vandaag, in dezelfde geest, is te vinden in Psalm 119, vers 11: "Ik bewaar uw woord in mijn hart, zodat ik niet tegen u zondig."

Het is belangrijk om te begrijpen dat, ja, aan de ene kant God degenen vergeeft die hun zonden belijden en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Dit gezegde is zeker.

De vraag is: hoe niet door te gaan met zondigen? Er is kracht in bekentenis, in reiniging, en er is kracht in gehoorzaamheid. En als de psalmist zegt: "Ik dien uw woord in mijn hart", verlangt hij er eigenlijk naar om de wegen van God te bewandelen.

Ben je geïnteresseerd in het kennen van Gods gedachten voor jou? Als dit jouw geval is, dan heb je de sleutel om te wandelen in de kracht van vrijheid die door het Woord van God wordt gegeven. Jezus zelf zei:

"Je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je bevrijden." (Johannes 8:32)

"Uw woord is waarheid" (Johannes 17:17).

Dit is wat Jezus zei! En als u niet alleen vergeving, zuivering, maar ook vrijheid wilt weten, ken dan het Woord van God! Het Woord van God is Jezus zelf die mens werd; hij is "het vleesgeworden Woord", vertelt de apostel Johannes ons, en Jezus zelf heeft ons verteld dat hij ons de Vader heeft geopenbaard. Hij laat ons vandaag ook de Heilige Geest, om ons te herinneren aan het Woord van de Vader en het Woord van Christus.

Dus houd het Woord van God in je hart, het is de waarheid die je zal bevrijden. De leugen misleidt ons, leidt ons tot zonde, het misleidt ons.

We bedriegen onszelf door te liegen, door te interpreteren, maar als we eerlijk zijn en naar het Woord van God kijken met een zuiver hart, met een hart dat uitgedaagd, aangemoedigd en gesterkt wil worden, dan wordt het Woord van God die kracht die ons ertoe brengt vrij en geeft ons vrijheid.

Ik koester uw Woord in mijn hart om niet tegen u te zondigen.

Wees gezegend, mijn vriend.

Tony Tornator


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >